test_tortls.c 78 KB


 1. /* Copyright (c) 2010-2017, The Tor Project, Inc. */
 2. /* See LICENSE for licensing information */
 3. #define TORTLS_PRIVATE
 4. #define TORTLS_OPENSSL_PRIVATE
 5. #define LOG_PRIVATE
 6. #include "orconfig.h"
 7. #ifdef _WIN32
 8. #include <winsock2.h>
 9. #endif
 10. #include <math.h>
 11. #include "compat.h"
 12. /* Some versions of OpenSSL declare SSL_get_selected_srtp_profile twice in
 13. * srtp.h. Suppress the GCC warning so we can build with -Wredundant-decl. */
 14. DISABLE_GCC_WARNING(redundant-decls)
 15. #include <openssl/opensslv.h>
 16. #include <openssl/ssl.h>
 17. #include <openssl/ssl3.h>
 18. #include <openssl/err.h>
 19. #include <openssl/asn1t.h>
 20. #include <openssl/x509.h>
 21. #include <openssl/rsa.h>
 22. #include <openssl/evp.h>
 23. #include <openssl/bn.h>
 24. ENABLE_GCC_WARNING(redundant-decls)
 25. #include "or.h"
 26. #include "torlog.h"
 27. #include "config.h"
 28. #include "tortls.h"
 29. #include "test.h"
 30. #include "log_test_helpers.h"
 31. #define NS_MODULE tortls
 32. #ifndef HAVE_SSL_STATE
 33. #define OPENSSL_OPAQUE
 34. #endif
 35. #if defined(OPENSSL_OPAQUE) && !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER)
 36. #define SSL_STATE_STR "before SSL initialization"
 37. #else
 38. #define SSL_STATE_STR "before/accept initialization"
 39. #endif
 40. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 41. static SSL_METHOD *
 42. give_me_a_test_method(void)
 43. {
 44. SSL_METHOD *method = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_METHOD));
 45. memcpy(method, TLSv1_method(), sizeof(SSL_METHOD));
 46. return method;
 47. }
 48. static int
 49. fake_num_ciphers(void)
 50. {
 51. return 0;
 52. }
 53. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 54. static void
 55. test_tortls_errno_to_tls_error(void *data)
 56. {
 57. (void) data;
 58. tt_int_op(tor_errno_to_tls_error(SOCK_ERRNO(ECONNRESET)),OP_EQ,
 59. TOR_TLS_ERROR_CONNRESET);
 60. tt_int_op(tor_errno_to_tls_error(SOCK_ERRNO(ETIMEDOUT)),OP_EQ,
 61. TOR_TLS_ERROR_TIMEOUT);
 62. tt_int_op(tor_errno_to_tls_error(SOCK_ERRNO(EHOSTUNREACH)),OP_EQ,
 63. TOR_TLS_ERROR_NO_ROUTE);
 64. tt_int_op(tor_errno_to_tls_error(SOCK_ERRNO(ENETUNREACH)),OP_EQ,
 65. TOR_TLS_ERROR_NO_ROUTE);
 66. tt_int_op(tor_errno_to_tls_error(SOCK_ERRNO(ECONNREFUSED)),OP_EQ,
 67. TOR_TLS_ERROR_CONNREFUSED);
 68. tt_int_op(tor_errno_to_tls_error(0),OP_EQ,TOR_TLS_ERROR_MISC);
 69. done:
 70. (void)1;
 71. }
 72. static void
 73. test_tortls_err_to_string(void *data)
 74. {
 75. (void) data;
 76. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(1),OP_EQ,"[Not an error.]");
 77. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_ERROR_MISC),OP_EQ,"misc error");
 78. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_ERROR_IO),OP_EQ,"unexpected close");
 79. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_ERROR_CONNREFUSED),OP_EQ,
 80. "connection refused");
 81. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_ERROR_CONNRESET),OP_EQ,
 82. "connection reset");
 83. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_ERROR_NO_ROUTE),OP_EQ,
 84. "host unreachable");
 85. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_ERROR_TIMEOUT),OP_EQ,
 86. "connection timed out");
 87. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_CLOSE),OP_EQ,"closed");
 88. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_WANTREAD),OP_EQ,"want to read");
 89. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(TOR_TLS_WANTWRITE),OP_EQ,"want to write");
 90. tt_str_op(tor_tls_err_to_string(-100),OP_EQ,"(unknown error code)");
 91. done:
 92. (void)1;
 93. }
 94. static int
 95. mock_tls_cert_matches_key(const tor_tls_t *tls, const tor_x509_cert_t *cert)
 96. {
 97. (void) tls;
 98. (void) cert; // XXXX look at this.
 99. return 1;
 100. }
 101. static void
 102. test_tortls_tor_tls_new(void *data)
 103. {
 104. (void) data;
 105. MOCK(tor_tls_cert_matches_key, mock_tls_cert_matches_key);
 106. crypto_pk_t *key1 = NULL, *key2 = NULL;
 107. SSL_METHOD *method = NULL;
 108. key1 = pk_generate(2);
 109. key2 = pk_generate(3);
 110. tor_tls_t *tls = NULL;
 111. tt_int_op(tor_tls_context_init(TOR_TLS_CTX_IS_PUBLIC_SERVER,
 112. key1, key2, 86400), OP_EQ, 0);
 113. tls = tor_tls_new(-1, 0);
 114. tt_want(tls);
 115. tor_tls_free(tls); tls = NULL;
 116. SSL_CTX_free(client_tls_context->ctx);
 117. client_tls_context->ctx = NULL;
 118. tls = tor_tls_new(-1, 0);
 119. tt_ptr_op(tls, OP_EQ, NULL);
 120. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 121. method = give_me_a_test_method();
 122. SSL_CTX *ctx = SSL_CTX_new(method);
 123. method->num_ciphers = fake_num_ciphers;
 124. client_tls_context->ctx = ctx;
 125. tls = tor_tls_new(-1, 0);
 126. tt_ptr_op(tls, OP_EQ, NULL);
 127. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 128. done:
 129. UNMOCK(tor_tls_cert_matches_key);
 130. crypto_pk_free(key1);
 131. crypto_pk_free(key2);
 132. tor_tls_free(tls);
 133. tor_free(method);
 134. tor_tls_free_all();
 135. }
 136. #define NS_MODULE tortls
 137. NS_DECL(void, logv, (int severity, log_domain_mask_t domain,
 138. const char *funcname, const char *suffix,
 139. const char *format, va_list ap));
 140. static void
 141. NS(logv)(int severity, log_domain_mask_t domain,
 142. const char *funcname, const char *suffix, const char *format,
 143. va_list ap)
 144. {
 145. (void) severity;
 146. (void) domain;
 147. (void) funcname;
 148. (void) suffix;
 149. (void) format;
 150. (void) ap; // XXXX look at this.
 151. CALLED(logv)++;
 152. }
 153. static void
 154. test_tortls_tor_tls_get_error(void *data)
 155. {
 156. (void) data;
 157. MOCK(tor_tls_cert_matches_key, mock_tls_cert_matches_key);
 158. crypto_pk_t *key1 = NULL, *key2 = NULL;
 159. key1 = pk_generate(2);
 160. key2 = pk_generate(3);
 161. tor_tls_t *tls = NULL;
 162. tt_int_op(tor_tls_context_init(TOR_TLS_CTX_IS_PUBLIC_SERVER,
 163. key1, key2, 86400), OP_EQ, 0);
 164. tls = tor_tls_new(-1, 0);
 165. NS_MOCK(logv);
 166. tt_int_op(CALLED(logv), OP_EQ, 0);
 167. tor_tls_get_error(tls, 0, 0,
 168. (const char *)"test", 0, 0);
 169. tt_int_op(CALLED(logv), OP_EQ, 1);
 170. done:
 171. UNMOCK(tor_tls_cert_matches_key);
 172. NS_UNMOCK(logv);
 173. crypto_pk_free(key1);
 174. crypto_pk_free(key2);
 175. tor_tls_free(tls);
 176. }
 177. static void
 178. test_tortls_get_state_description(void *ignored)
 179. {
 180. (void)ignored;
 181. tor_tls_t *tls;
 182. char *buf;
 183. SSL_CTX *ctx;
 184. SSL_library_init();
 185. SSL_load_error_strings();
 186. ctx = SSL_CTX_new(SSLv23_method());
 187. buf = tor_malloc_zero(1000);
 188. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 189. tor_tls_get_state_description(NULL, buf, 20);
 190. tt_str_op(buf, OP_EQ, "(No SSL object)");
 191. SSL_free(tls->ssl);
 192. tls->ssl = NULL;
 193. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 20);
 194. tt_str_op(buf, OP_EQ, "(No SSL object)");
 195. tls->ssl = SSL_new(ctx);
 196. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 197. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in HANDSHAKE");
 198. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 199. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 200. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in OPEN");
 201. tls->state = TOR_TLS_ST_GOTCLOSE;
 202. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 203. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in GOTCLOSE");
 204. tls->state = TOR_TLS_ST_SENTCLOSE;
 205. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 206. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in SENTCLOSE");
 207. tls->state = TOR_TLS_ST_CLOSED;
 208. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 209. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in CLOSED");
 210. tls->state = TOR_TLS_ST_RENEGOTIATE;
 211. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 212. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in RENEGOTIATE");
 213. tls->state = TOR_TLS_ST_BUFFEREVENT;
 214. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 215. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR);
 216. tls->state = 7;
 217. tor_tls_get_state_description(tls, buf, 200);
 218. tt_str_op(buf, OP_EQ, SSL_STATE_STR " in unknown TLS state");
 219. done:
 220. SSL_CTX_free(ctx);
 221. SSL_free(tls->ssl);
 222. tor_free(buf);
 223. tor_free(tls);
 224. }
 225. static void
 226. test_tortls_get_by_ssl(void *ignored)
 227. {
 228. (void)ignored;
 229. tor_tls_t *tls;
 230. tor_tls_t *res;
 231. SSL_CTX *ctx;
 232. SSL *ssl;
 233. SSL_library_init();
 234. SSL_load_error_strings();
 235. tor_tls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index();
 236. ctx = SSL_CTX_new(SSLv23_method());
 237. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 238. tls->magic = TOR_TLS_MAGIC;
 239. ssl = SSL_new(ctx);
 240. res = tor_tls_get_by_ssl(ssl);
 241. tt_assert(!res);
 242. SSL_set_ex_data(ssl, tor_tls_object_ex_data_index, tls);
 243. res = tor_tls_get_by_ssl(ssl);
 244. tt_assert(res == tls);
 245. done:
 246. SSL_free(ssl);
 247. SSL_CTX_free(ctx);
 248. tor_free(tls);
 249. }
 250. static void
 251. test_tortls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index(void *ignored)
 252. {
 253. (void)ignored;
 254. int first;
 255. tor_tls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index();
 256. first = tor_tls_object_ex_data_index;
 257. tor_tls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index();
 258. tt_int_op(first, OP_EQ, tor_tls_object_ex_data_index);
 259. done:
 260. (void)0;
 261. }
 262. static void
 263. test_tortls_log_one_error(void *ignored)
 264. {
 265. (void)ignored;
 266. tor_tls_t *tls;
 267. SSL_CTX *ctx;
 268. SSL *ssl = NULL;
 269. SSL_library_init();
 270. SSL_load_error_strings();
 271. ctx = SSL_CTX_new(SSLv23_method());
 272. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 273. setup_capture_of_logs(LOG_INFO);
 274. tor_tls_log_one_error(NULL, 0, LOG_WARN, 0, "something");
 275. expect_log_msg("TLS error while something: "
 276. "(null) (in (null):(null):---)\n");
 277. mock_clean_saved_logs();
 278. tor_tls_log_one_error(tls, 0, LOG_WARN, 0, NULL);
 279. expect_log_msg("TLS error: (null) "
 280. "(in (null):(null):---)\n");
 281. mock_clean_saved_logs();
 282. tls->address = tor_strdup("127.hello");
 283. tor_tls_log_one_error(tls, 0, LOG_WARN, 0, NULL);
 284. expect_log_msg("TLS error with 127.hello: "
 285. "(null) (in (null):(null):---)\n");
 286. tor_free(tls->address);
 287. mock_clean_saved_logs();
 288. tls->address = tor_strdup("127.hello");
 289. tor_tls_log_one_error(tls, 0, LOG_WARN, 0, "blarg");
 290. expect_log_msg("TLS error while blarg with "
 291. "127.hello: (null) (in (null):(null):---)\n");
 292. mock_clean_saved_logs();
 293. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, 3), LOG_WARN, 0, NULL);
 294. expect_log_msg("TLS error with 127.hello: "
 295. "BN lib (in unknown library:(null):---)\n");
 296. mock_clean_saved_logs();
 297. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, SSL_R_HTTP_REQUEST),
 298. LOG_WARN, 0, NULL);
 299. expect_log_severity(LOG_INFO);
 300. mock_clean_saved_logs();
 301. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, SSL_R_HTTPS_PROXY_REQUEST),
 302. LOG_WARN, 0, NULL);
 303. expect_log_severity(LOG_INFO);
 304. mock_clean_saved_logs();
 305. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, SSL_R_RECORD_LENGTH_MISMATCH),
 306. LOG_WARN, 0, NULL);
 307. expect_log_severity(LOG_INFO);
 308. #ifndef OPENSSL_1_1_API
 309. mock_clean_saved_logs();
 310. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, SSL_R_RECORD_TOO_LARGE),
 311. LOG_WARN, 0, NULL);
 312. expect_log_severity(LOG_INFO);
 313. #endif /* !defined(OPENSSL_1_1_API) */
 314. mock_clean_saved_logs();
 315. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, SSL_R_UNKNOWN_PROTOCOL),
 316. LOG_WARN, 0, NULL);
 317. expect_log_severity(LOG_INFO);
 318. mock_clean_saved_logs();
 319. tor_tls_log_one_error(tls, ERR_PACK(1, 2, SSL_R_UNSUPPORTED_PROTOCOL),
 320. LOG_WARN, 0, NULL);
 321. expect_log_severity(LOG_INFO);
 322. tls->ssl = SSL_new(ctx);
 323. mock_clean_saved_logs();
 324. tor_tls_log_one_error(tls, 0, LOG_WARN, 0, NULL);
 325. expect_log_msg("TLS error with 127.hello: (null)"
 326. " (in (null):(null):" SSL_STATE_STR ")\n");
 327. done:
 328. teardown_capture_of_logs();
 329. SSL_free(ssl);
 330. SSL_CTX_free(ctx);
 331. if (tls && tls->ssl)
 332. SSL_free(tls->ssl);
 333. if (tls)
 334. tor_free(tls->address);
 335. tor_free(tls);
 336. }
 337. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 338. static void
 339. test_tortls_get_error(void *ignored)
 340. {
 341. (void)ignored;
 342. tor_tls_t *tls;
 343. int ret;
 344. SSL_CTX *ctx;
 345. SSL_library_init();
 346. SSL_load_error_strings();
 347. ctx = SSL_CTX_new(SSLv23_method());
 348. setup_capture_of_logs(LOG_INFO);
 349. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 350. tls->ssl = SSL_new(ctx);
 351. SSL_set_bio(tls->ssl, BIO_new(BIO_s_mem()), NULL);
 352. ret = tor_tls_get_error(tls, 0, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 353. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_IO);
 354. expect_log_msg("TLS error: unexpected close while"
 355. " something (before/accept initialization)\n");
 356. mock_clean_saved_logs();
 357. ret = tor_tls_get_error(tls, 2, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 358. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 359. expect_no_log_entry();
 360. mock_clean_saved_logs();
 361. ret = tor_tls_get_error(tls, 0, 1, "something", LOG_WARN, 0);
 362. tt_int_op(ret, OP_EQ, -11);
 363. expect_no_log_entry();
 364. mock_clean_saved_logs();
 365. ERR_clear_error();
 366. ERR_put_error(ERR_LIB_BN, 2, -1, "somewhere.c", 99);
 367. ret = tor_tls_get_error(tls, 0, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 368. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_MISC);
 369. expect_log_msg("TLS error while something: (null)"
 370. " (in bignum routines:(null):before/accept initialization)\n");
 371. mock_clean_saved_logs();
 372. ERR_clear_error();
 373. tls->ssl->rwstate = SSL_READING;
 374. SSL_get_rbio(tls->ssl)->flags = BIO_FLAGS_READ;
 375. ret = tor_tls_get_error(tls, -1, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 376. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_WANTREAD);
 377. expect_no_log_entry();
 378. mock_clean_saved_logs();
 379. ERR_clear_error();
 380. tls->ssl->rwstate = SSL_READING;
 381. SSL_get_rbio(tls->ssl)->flags = BIO_FLAGS_WRITE;
 382. ret = tor_tls_get_error(tls, -1, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 383. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_WANTWRITE);
 384. expect_no_log_entry();
 385. mock_clean_saved_logs();
 386. ERR_clear_error();
 387. tls->ssl->rwstate = 0;
 388. tls->ssl->shutdown = SSL_RECEIVED_SHUTDOWN;
 389. tls->ssl->s3->warn_alert =SSL_AD_CLOSE_NOTIFY;
 390. ret = tor_tls_get_error(tls, 0, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 391. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_CLOSE);
 392. expect_log_entry();
 393. mock_clean_saved_logs();
 394. ret = tor_tls_get_error(tls, 0, 2, "something", LOG_WARN, 0);
 395. tt_int_op(ret, OP_EQ, -10);
 396. expect_no_log_entry();
 397. mock_clean_saved_logs();
 398. ERR_put_error(ERR_LIB_SYS, 2, -1, "somewhere.c", 99);
 399. ret = tor_tls_get_error(tls, -1, 0, "something", LOG_WARN, 0);
 400. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 401. expect_log_msg("TLS error while something: (null) (in system library:"
 402. "connect:before/accept initialization)\n");
 403. done:
 404. teardown_capture_of_logs();
 405. SSL_free(tls->ssl);
 406. tor_free(tls);
 407. SSL_CTX_free(ctx);
 408. }
 409. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 410. static void
 411. test_tortls_always_accept_verify_cb(void *ignored)
 412. {
 413. (void)ignored;
 414. int ret;
 415. ret = always_accept_verify_cb(0, NULL);
 416. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 417. done:
 418. (void)0;
 419. }
 420. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 421. static void
 422. test_tortls_x509_cert_free(void *ignored)
 423. {
 424. (void)ignored;
 425. tor_x509_cert_t *cert;
 426. cert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 427. tor_x509_cert_free(cert);
 428. cert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 429. cert->cert = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 430. cert->encoded = tor_malloc_zero(1);
 431. tor_x509_cert_free(cert);
 432. }
 433. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 434. static void
 435. test_tortls_x509_cert_get_id_digests(void *ignored)
 436. {
 437. (void)ignored;
 438. tor_x509_cert_t *cert;
 439. common_digests_t *d;
 440. const common_digests_t *res;
 441. cert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 442. d = tor_malloc_zero(sizeof(common_digests_t));
 443. d->d[0][0] = 42;
 444. res = tor_x509_cert_get_id_digests(cert);
 445. tt_assert(!res);
 446. cert->pkey_digests_set = 1;
 447. cert->pkey_digests = *d;
 448. res = tor_x509_cert_get_id_digests(cert);
 449. tt_int_op(res->d[0][0], OP_EQ, 42);
 450. done:
 451. tor_free(cert);
 452. tor_free(d);
 453. }
 454. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 455. static int
 456. fixed_pub_cmp(const EVP_PKEY *a, const EVP_PKEY *b)
 457. {
 458. (void) a; (void) b;
 459. return 1;
 460. }
 461. static void
 462. fake_x509_free(X509 *cert)
 463. {
 464. if (cert) {
 465. if (cert->cert_info) {
 466. if (cert->cert_info->key) {
 467. if (cert->cert_info->key->pkey) {
 468. tor_free(cert->cert_info->key->pkey);
 469. }
 470. tor_free(cert->cert_info->key);
 471. }
 472. tor_free(cert->cert_info);
 473. }
 474. tor_free(cert);
 475. }
 476. }
 477. static void
 478. test_tortls_cert_matches_key(void *ignored)
 479. {
 480. (void)ignored;
 481. int res;
 482. tor_tls_t *tls;
 483. tor_x509_cert_t *cert;
 484. X509 *one = NULL, *two = NULL;
 485. EVP_PKEY_ASN1_METHOD *meth = EVP_PKEY_asn1_new(999, 0, NULL, NULL);
 486. EVP_PKEY_asn1_set_public(meth, NULL, NULL, fixed_pub_cmp, NULL, NULL, NULL);
 487. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 488. cert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 489. one = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 490. one->references = 1;
 491. two = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 492. two->references = 1;
 493. res = tor_tls_cert_matches_key(tls, cert);
 494. tt_int_op(res, OP_EQ, 0);
 495. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 496. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 497. tls->ssl->session->peer = one;
 498. res = tor_tls_cert_matches_key(tls, cert);
 499. tt_int_op(res, OP_EQ, 0);
 500. cert->cert = two;
 501. res = tor_tls_cert_matches_key(tls, cert);
 502. tt_int_op(res, OP_EQ, 0);
 503. one->cert_info = tor_malloc_zero(sizeof(X509_CINF));
 504. one->cert_info->key = tor_malloc_zero(sizeof(X509_PUBKEY));
 505. one->cert_info->key->pkey = tor_malloc_zero(sizeof(EVP_PKEY));
 506. one->cert_info->key->pkey->references = 1;
 507. one->cert_info->key->pkey->ameth = meth;
 508. one->cert_info->key->pkey->type = 1;
 509. two->cert_info = tor_malloc_zero(sizeof(X509_CINF));
 510. two->cert_info->key = tor_malloc_zero(sizeof(X509_PUBKEY));
 511. two->cert_info->key->pkey = tor_malloc_zero(sizeof(EVP_PKEY));
 512. two->cert_info->key->pkey->references = 1;
 513. two->cert_info->key->pkey->ameth = meth;
 514. two->cert_info->key->pkey->type = 2;
 515. res = tor_tls_cert_matches_key(tls, cert);
 516. tt_int_op(res, OP_EQ, 0);
 517. one->cert_info->key->pkey->type = 1;
 518. two->cert_info->key->pkey->type = 1;
 519. res = tor_tls_cert_matches_key(tls, cert);
 520. tt_int_op(res, OP_EQ, 1);
 521. done:
 522. EVP_PKEY_asn1_free(meth);
 523. tor_free(tls->ssl->session);
 524. tor_free(tls->ssl);
 525. tor_free(tls);
 526. tor_free(cert);
 527. fake_x509_free(one);
 528. fake_x509_free(two);
 529. }
 530. static void
 531. test_tortls_cert_get_key(void *ignored)
 532. {
 533. (void)ignored;
 534. tor_x509_cert_t *cert = NULL;
 535. crypto_pk_t *res = NULL;
 536. cert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 537. X509 *key = NULL;
 538. key = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 539. key->references = 1;
 540. res = tor_tls_cert_get_key(cert);
 541. tt_assert(!res);
 542. cert->cert = key;
 543. key->cert_info = tor_malloc_zero(sizeof(X509_CINF));
 544. key->cert_info->key = tor_malloc_zero(sizeof(X509_PUBKEY));
 545. key->cert_info->key->pkey = tor_malloc_zero(sizeof(EVP_PKEY));
 546. key->cert_info->key->pkey->references = 1;
 547. key->cert_info->key->pkey->type = 2;
 548. res = tor_tls_cert_get_key(cert);
 549. tt_assert(!res);
 550. done:
 551. fake_x509_free(key);
 552. tor_free(cert);
 553. crypto_pk_free(res);
 554. }
 555. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 556. static void
 557. test_tortls_get_my_client_auth_key(void *ignored)
 558. {
 559. (void)ignored;
 560. crypto_pk_t *ret;
 561. crypto_pk_t *expected;
 562. tor_tls_context_t *ctx;
 563. RSA *k = RSA_new();
 564. ctx = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_context_t));
 565. expected = crypto_new_pk_from_rsa_(k);
 566. ctx->auth_key = expected;
 567. client_tls_context = NULL;
 568. ret = tor_tls_get_my_client_auth_key();
 569. tt_assert(!ret);
 570. client_tls_context = ctx;
 571. ret = tor_tls_get_my_client_auth_key();
 572. tt_assert(ret == expected);
 573. done:
 574. RSA_free(k);
 575. tor_free(expected);
 576. tor_free(ctx);
 577. }
 578. static void
 579. test_tortls_get_my_certs(void *ignored)
 580. {
 581. (void)ignored;
 582. int ret;
 583. tor_tls_context_t *ctx;
 584. const tor_x509_cert_t *link_cert_out = NULL;
 585. const tor_x509_cert_t *id_cert_out = NULL;
 586. ctx = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_context_t));
 587. client_tls_context = NULL;
 588. ret = tor_tls_get_my_certs(0, NULL, NULL);
 589. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 590. server_tls_context = NULL;
 591. ret = tor_tls_get_my_certs(1, NULL, NULL);
 592. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 593. client_tls_context = ctx;
 594. ret = tor_tls_get_my_certs(0, NULL, NULL);
 595. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 596. client_tls_context = ctx;
 597. ret = tor_tls_get_my_certs(0, &link_cert_out, &id_cert_out);
 598. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 599. server_tls_context = ctx;
 600. ret = tor_tls_get_my_certs(1, &link_cert_out, &id_cert_out);
 601. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 602. done:
 603. (void)1;
 604. }
 605. #ifndef HAVE_SSL_GET_CLIENT_CIPHERS
 606. static SSL_CIPHER *
 607. get_cipher_by_name(const char *name)
 608. {
 609. int i;
 610. const SSL_METHOD *method = SSLv23_method();
 611. int num = method->num_ciphers();
 612. for (i = 0; i < num; ++i) {
 613. const SSL_CIPHER *cipher = method->get_cipher(i);
 614. const char *ciphername = SSL_CIPHER_get_name(cipher);
 615. if (!strcmp(ciphername, name)) {
 616. return (SSL_CIPHER *)cipher;
 617. }
 618. }
 619. return NULL;
 620. }
 621. #endif /* !defined(HAVE_SSL_GET_CLIENT_CIPHERS) */
 622. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 623. static void
 624. test_tortls_get_ciphersuite_name(void *ignored)
 625. {
 626. (void)ignored;
 627. const char *ret;
 628. tor_tls_t *ctx;
 629. ctx = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 630. ctx->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 631. ret = tor_tls_get_ciphersuite_name(ctx);
 632. tt_str_op(ret, OP_EQ, "(NONE)");
 633. done:
 634. tor_free(ctx->ssl);
 635. tor_free(ctx);
 636. }
 637. static SSL_CIPHER *
 638. get_cipher_by_id(uint16_t id)
 639. {
 640. int i;
 641. const SSL_METHOD *method = SSLv23_method();
 642. int num = method->num_ciphers();
 643. for (i = 0; i < num; ++i) {
 644. const SSL_CIPHER *cipher = method->get_cipher(i);
 645. if (id == (SSL_CIPHER_get_id(cipher) & 0xffff)) {
 646. return (SSL_CIPHER *)cipher;
 647. }
 648. }
 649. return NULL;
 650. }
 651. static void
 652. test_tortls_classify_client_ciphers(void *ignored)
 653. {
 654. (void)ignored;
 655. int i;
 656. int ret;
 657. SSL_CTX *ctx;
 658. SSL *ssl;
 659. tor_tls_t *tls;
 660. STACK_OF(SSL_CIPHER) *ciphers;
 661. SSL_CIPHER *tmp_cipher;
 662. SSL_library_init();
 663. SSL_load_error_strings();
 664. tor_tls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index();
 665. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 666. tls->magic = TOR_TLS_MAGIC;
 667. ctx = SSL_CTX_new(TLSv1_method());
 668. ssl = SSL_new(ctx);
 669. tls->ssl = ssl;
 670. ciphers = sk_SSL_CIPHER_new_null();
 671. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, NULL);
 672. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 673. SSL_set_ex_data(ssl, tor_tls_object_ex_data_index, tls);
 674. tls->client_cipher_list_type = 42;
 675. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, NULL);
 676. tt_int_op(ret, OP_EQ, 42);
 677. tls->client_cipher_list_type = 0;
 678. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, ciphers);
 679. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 680. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 1);
 681. tls->client_cipher_list_type = 0;
 682. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, SSL_get_ciphers(ssl));
 683. tt_int_op(ret, OP_EQ, 3);
 684. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 3);
 685. SSL_CIPHER *one = get_cipher_by_name(TLS1_TXT_DHE_RSA_WITH_AES_128_SHA),
 686. *two = get_cipher_by_name(TLS1_TXT_DHE_RSA_WITH_AES_256_SHA),
 687. *three = get_cipher_by_name(SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_192_CBC3_SHA),
 688. *four = NULL;
 689. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, one);
 690. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, two);
 691. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, three);
 692. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, four);
 693. tls->client_cipher_list_type = 0;
 694. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, ciphers);
 695. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 696. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 1);
 697. sk_SSL_CIPHER_zero(ciphers);
 698. one = get_cipher_by_name("ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384");
 699. one->id = 0x00ff;
 700. two = get_cipher_by_name("ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256");
 701. two->id = 0x0000;
 702. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, one);
 703. tls->client_cipher_list_type = 0;
 704. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, ciphers);
 705. tt_int_op(ret, OP_EQ, 3);
 706. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 3);
 707. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, two);
 708. tls->client_cipher_list_type = 0;
 709. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, ciphers);
 710. tt_int_op(ret, OP_EQ, 3);
 711. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 3);
 712. one->id = 0xC00A;
 713. tls->client_cipher_list_type = 0;
 714. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, ciphers);
 715. tt_int_op(ret, OP_EQ, 3);
 716. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 3);
 717. sk_SSL_CIPHER_zero(ciphers);
 718. for (i=0; v2_cipher_list[i]; i++) {
 719. tmp_cipher = get_cipher_by_id(v2_cipher_list[i]);
 720. tt_assert(tmp_cipher);
 721. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, tmp_cipher);
 722. }
 723. tls->client_cipher_list_type = 0;
 724. ret = tor_tls_classify_client_ciphers(ssl, ciphers);
 725. tt_int_op(ret, OP_EQ, 2);
 726. tt_int_op(tls->client_cipher_list_type, OP_EQ, 2);
 727. done:
 728. sk_SSL_CIPHER_free(ciphers);
 729. SSL_free(tls->ssl);
 730. tor_free(tls);
 731. SSL_CTX_free(ctx);
 732. }
 733. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 734. static void
 735. test_tortls_client_is_using_v2_ciphers(void *ignored)
 736. {
 737. (void)ignored;
 738. #ifdef HAVE_SSL_GET_CLIENT_CIPHERS
 739. tt_skip();
 740. done:
 741. (void)1;
 742. #else
 743. int ret;
 744. SSL_CTX *ctx;
 745. SSL *ssl;
 746. SSL_SESSION *sess;
 747. STACK_OF(SSL_CIPHER) *ciphers;
 748. SSL_library_init();
 749. SSL_load_error_strings();
 750. ctx = SSL_CTX_new(TLSv1_method());
 751. ssl = SSL_new(ctx);
 752. sess = SSL_SESSION_new();
 753. ret = tor_tls_client_is_using_v2_ciphers(ssl);
 754. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 755. ssl->session = sess;
 756. ret = tor_tls_client_is_using_v2_ciphers(ssl);
 757. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 758. ciphers = sk_SSL_CIPHER_new_null();
 759. SSL_CIPHER *one = get_cipher_by_name("ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384");
 760. one->id = 0x00ff;
 761. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, one);
 762. sess->ciphers = ciphers;
 763. ret = tor_tls_client_is_using_v2_ciphers(ssl);
 764. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 765. done:
 766. SSL_free(ssl);
 767. SSL_CTX_free(ctx);
 768. #endif /* defined(HAVE_SSL_GET_CLIENT_CIPHERS) */
 769. }
 770. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 771. static X509 *fixed_try_to_extract_certs_from_tls_cert_out_result = NULL;
 772. static X509 *fixed_try_to_extract_certs_from_tls_id_cert_out_result = NULL;
 773. static void
 774. fixed_try_to_extract_certs_from_tls(int severity, tor_tls_t *tls,
 775. X509 **cert_out, X509 **id_cert_out)
 776. {
 777. (void) severity;
 778. (void) tls;
 779. *cert_out = fixed_try_to_extract_certs_from_tls_cert_out_result;
 780. *id_cert_out = fixed_try_to_extract_certs_from_tls_id_cert_out_result;
 781. }
 782. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 783. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 784. static const char* notCompletelyValidCertString =
 785. "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
 786. "MIICVjCCAb8CAg37MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGbMQswCQYDVQQGEwJKUDEOMAwG\n"
 787. "A1UECBMFVG9reW8xEDAOBgNVBAcTB0NodW8ta3UxETAPBgNVBAoTCEZyYW5rNERE\n"
 788. "MRgwFgYDVQQLEw9XZWJDZXJ0IFN1cHBvcnQxGDAWBgNVBAMTD0ZyYW5rNEREIFdl\n"
 789. "YiBDQTEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUc3VwcG9ydEBmcmFuazRkZC5jb20wHhcNMTIw\n"
 790. "ODIyMDUyNzIzWhcNMTcwODIxMDUyNzIzWjBKMQswCQYDVQQGEwJKUDEOMAwGA1UE\n"
 791. "CAwFVG9reW8xETAPBgNVBAoMCEZyYW5rNEREMRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBs\n"
 792. "ZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMYBBrx5PlP0WNI/ZdzD\n"
 793. "+6Pktmurn+F2kQYbtc7XQh8/LTBvCo+P6iZoLEmUA9e7EXLRxgU1CVqeAi7QcAn9\n"
 794. "MwBlc8ksFJHB0rtf9pmf8Oza9E0Bynlq/4/Kb1x+d+AyhL7oK9tQwB24uHOueHi1\n"
 795. "C/iVv8CSWKiYe6hzN1txYe8rAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAASPdjigJ\n"
 796. "kXCqKWpnZ/Oc75EUcMi6HztaW8abUMlYXPIgkV2F7YanHOB7K4f7OOLjiz8DTPFf\n"
 797. "jC9UeuErhaA/zzWi8ewMTFZW/WshOrm3fNvcMrMLKtH534JKvcdMg6qIdjTFINIr\n"
 798. "evnAhf0cwULaebn+lMs8Pdl7y37+sfluVok=\n"
 799. "-----END CERTIFICATE-----\n";
 800. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 801. static const char* validCertString = "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
 802. "MIIDpTCCAY0CAg3+MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMF4xCzAJBgNVBAYTAlVTMREwDwYD\n"
 803. "VQQIDAhJbGxpbm9pczEQMA4GA1UEBwwHQ2hpY2FnbzEUMBIGA1UECgwLVG9yIFRl\n"
 804. "c3RpbmcxFDASBgNVBAMMC1RvciBUZXN0aW5nMB4XDTE1MDkwNjEzMzk1OVoXDTQz\n"
 805. "MDEyMjEzMzk1OVowVjELMAkGA1UEBhMCVVMxEDAOBgNVBAcMB0NoaWNhZ28xFDAS\n"
 806. "BgNVBAoMC1RvciBUZXN0aW5nMR8wHQYDVQQDDBZ0ZXN0aW5nLnRvcnByb2plY3Qu\n"
 807. "b3JnMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDoT6uyVVhWyOF3wkHjjYbd\n"
 808. "nKaykyRv4JVtKQdZ4OpEErmX1zw4MmyzpQNV6iR4bQnWiyLfzyVJMZDIC/WILBfX\n"
 809. "w2Pza/yuLgUvDc3twMuhOACzOQVO8PrEF/aVv2+hbCCy2udXvKhnYn+CCXl3ozc8\n"
 810. "XcKYvujTXDyvGWY3xwAjlQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQCUvnhzQWuQ\n"
 811. "MrN+pERkE+zcTI/9dGS90rUMMLgu8VDNqTa0TUQh8uO0EQ6uDvI8Js6e8tgwS0BR\n"
 812. "UBahqb7ZHv+rejGCBr5OudqD+x4STiiuPNJVs86JTLN8SpM9CHjIBH5WCCN2KOy3\n"
 813. "mevNoRcRRyYJzSFULCunIK6FGulszigMYGscrO4oiTkZiHPh9KvWT40IMiHfL+Lw\n"
 814. "EtEWiLex6064LcA2YQ1AMuSZyCexks63lcfaFmQbkYOKqXa1oLkIRuDsOaSVjTfe\n"
 815. "vec+X6jvf12cFTKS5WIeqkKF2Irt+dJoiHEGTe5RscUMN/f+gqHPzfFz5dR23sxo\n"
 816. "g+HC6MZHlFkLAOx3wW6epPS8A/m1mw3zMPoTnb2U2YYt8T0dJMMlUn/7Y1sEAa+a\n"
 817. "dSTMaeUf6VnJ//11m454EZl1to9Z7oJOgqmFffSrdD4BGIWe8f7hhW6L1Enmqe/J\n"
 818. "BKL3wbzZh80O1W0bndAwhnEEhlzneFY84cbBo9pmVxpODHkUcStpr5Z7pBDrcL21\n"
 819. "Ss/aB/1YrsVXhdvJdOGxl3Mnl9dUY57CympLGlT8f0pPS6GAKOelECOhFMHmJd8L\n"
 820. "dj3XQSmKtYHevZ6IvuMXSlB/fJvSjSlkCuLo5+kJoaqPuRu+i/S1qxeRy3CBwmnE\n"
 821. "LdSNdcX4N79GQJ996PA8+mUCQG7YRtK+WA==\n"
 822. "-----END CERTIFICATE-----\n";
 823. static const char* caCertString = "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
 824. "MIIFjzCCA3egAwIBAgIJAKd5WgyfPMYRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF4xCzAJBgNV\n"
 825. "BAYTAlVTMREwDwYDVQQIDAhJbGxpbm9pczEQMA4GA1UEBwwHQ2hpY2FnbzEUMBIG\n"
 826. "A1UECgwLVG9yIFRlc3RpbmcxFDASBgNVBAMMC1RvciBUZXN0aW5nMB4XDTE1MDkw\n"
 827. "NjEzMzc0MVoXDTQzMDEyMjEzMzc0MVowXjELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgM\n"
 828. "CElsbGlub2lzMRAwDgYDVQQHDAdDaGljYWdvMRQwEgYDVQQKDAtUb3IgVGVzdGlu\n"
 829. "ZzEUMBIGA1UEAwwLVG9yIFRlc3RpbmcwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAw\n"
 830. "ggIKAoICAQCpLMUEiLW5leUgBZoEJms2V7lZRhIAjnJBhVMHD0e3UubNknmaQoxf\n"
 831. "ARz3rvqOaRd0JlV+qM9qE0DjiYcCVP1cAfqAo9d83uS1vwY3YMVJzADlaIiHfyVW\n"
 832. "uEgBy0vvkeUBqaua24dYlcwsemOiXYLu41yM1wkcGHW1AhBNHppY6cznb8TyLgNM\n"
 833. "2x3SGUdzc5XMyAFx51faKGBA3wjs+Hg1PLY7d30nmCgEOBavpm5I1disM/0k+Mcy\n"
 834. "YmAKEo/iHJX/rQzO4b9znP69juLlR8PDBUJEVIG/CYb6+uw8MjjUyiWXYoqfVmN2\n"
 835. "hm/lH8b6rXw1a2Aa3VTeD0DxaWeacMYHY/i01fd5n7hCoDTRNdSw5KJ0L3Z0SKTu\n"
 836. "0lzffKzDaIfyZGlpW5qdouACkWYzsaitQOePVE01PIdO30vUfzNTFDfy42ccx3Di\n"
 837. "59UCu+IXB+eMtrBfsok0Qc63vtF1linJgjHW1z/8ujk8F7/qkOfODhk4l7wngc2A\n"
 838. "EmwWFIFoGaiTEZHB9qteXr4unbXZ0AHpM02uGGwZEGohjFyebEb73M+J57WKKAFb\n"
 839. "PqbLcGUksL1SHNBNAJcVLttX55sO4nbidOS/kA3m+F1R04MBTyQF9qA6YDDHqdI3\n"
 840. "h/3pw0Z4fxVouTYT4/NfRnX4JTP4u+7Mpcoof28VME0qWqD1LnRhFQIDAQABo1Aw\n"
 841. "TjAdBgNVHQ4EFgQUMoAgIXH7pZ3QMRwTjT+DM9Yo/v0wHwYDVR0jBBgwFoAUMoAg\n"
 842. "IXH7pZ3QMRwTjT+DM9Yo/v0wDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC\n"
 843. "AgEAUJxacjXR9sT+Xs6ISFiUsyd0T6WVKMnV46xrYJHirGfx+krWHrjxMY+ZtxYD\n"
 844. "DBDGlo11Qc4v6QrclNf5QUBfIiGQsP9Cm6hHcQ+Tpg9HHCgSqG1YNPwCPReCR4br\n"
 845. "BLvLfrfkcBL2IWM0PdQdCze+59DBfipsULD2mEn9fjYRXQEwb2QWtQ9qRc20Yb/x\n"
 846. "Q4b/+CvUodLkaq7B8MHz0BV8HHcBoph6DYaRmO/N+hPauIuSp6XyaGYcEefGKVKj\n"
 847. "G2+fcsdyXsoijNdL8vNKwm4j2gVwCBnw16J00yfFoV46YcbfqEdJB2je0XSvwXqt\n"
 848. "14AOTngxso2h9k9HLtrfpO1ZG/B5AcCMs1lzbZ2fp5DPHtjvvmvA2RJqgo3yjw4W\n"
 849. "4DHAuTglYFlC3mDHNfNtcGP20JvepcQNzNP2UzwcpOc94hfKikOFw+gf9Vf1qd0y\n"
 850. "h/Sk6OZHn2+JVUPiWHIQV98Vtoh4RmUZDJD+b55ia3fQGTGzt4z1XFzQYSva5sfs\n"
 851. "wocS/papthqWldQU7x+3wofNd5CNU1x6WKXG/yw30IT/4F8ADJD6GeygNT8QJYvt\n"
 852. "u/8lAkbOy6B9xGmSvr0Kk1oq9P2NshA6kalxp1Oz/DTNDdL4AeBXV3JmM6WWCjGn\n"
 853. "Yy1RT69d0rwYc5u/vnqODz1IjvT90smsrkBumGt791FAFeg=\n"
 854. "-----END CERTIFICATE-----\n";
 855. static X509 *
 856. read_cert_from(const char *str)
 857. {
 858. BIO *bio = BIO_new(BIO_s_mem());
 859. BIO_write(bio, str, (int) strlen(str));
 860. X509 *res = PEM_read_bio_X509(bio, NULL, NULL, NULL);
 861. BIO_free(bio);
 862. return res;
 863. }
 864. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 865. static void
 866. test_tortls_verify(void *ignored)
 867. {
 868. (void)ignored;
 869. int ret;
 870. tor_tls_t *tls;
 871. crypto_pk_t *k = NULL;
 872. X509 *cert1 = NULL, *cert2 = NULL, *invalidCert = NULL,
 873. *validCert = NULL, *caCert = NULL;
 874. cert1 = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 875. cert1->references = 10;
 876. cert2 = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 877. cert2->references = 10;
 878. validCert = read_cert_from(validCertString);
 879. caCert = read_cert_from(caCertString);
 880. invalidCert = read_cert_from(notCompletelyValidCertString);
 881. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 882. ret = tor_tls_verify(LOG_WARN, tls, &k);
 883. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 884. MOCK(try_to_extract_certs_from_tls, fixed_try_to_extract_certs_from_tls);
 885. fixed_try_to_extract_certs_from_tls_cert_out_result = cert1;
 886. ret = tor_tls_verify(LOG_WARN, tls, &k);
 887. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 888. fixed_try_to_extract_certs_from_tls_id_cert_out_result = cert2;
 889. ret = tor_tls_verify(LOG_WARN, tls, &k);
 890. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 891. fixed_try_to_extract_certs_from_tls_cert_out_result = invalidCert;
 892. fixed_try_to_extract_certs_from_tls_id_cert_out_result = invalidCert;
 893. ret = tor_tls_verify(LOG_WARN, tls, &k);
 894. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 895. fixed_try_to_extract_certs_from_tls_cert_out_result = validCert;
 896. fixed_try_to_extract_certs_from_tls_id_cert_out_result = caCert;
 897. ret = tor_tls_verify(LOG_WARN, tls, &k);
 898. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 899. tt_assert(k);
 900. done:
 901. UNMOCK(try_to_extract_certs_from_tls);
 902. tor_free(cert1);
 903. tor_free(cert2);
 904. tor_free(tls);
 905. tor_free(k);
 906. }
 907. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 908. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 909. static void
 910. test_tortls_check_lifetime(void *ignored)
 911. {
 912. (void)ignored;
 913. int ret;
 914. tor_tls_t *tls;
 915. X509 *validCert = read_cert_from(validCertString);
 916. time_t now = time(NULL);
 917. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 918. ret = tor_tls_check_lifetime(LOG_WARN, tls, time(NULL), 0, 0);
 919. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 920. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 921. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 922. tls->ssl->session->peer = validCert;
 923. ret = tor_tls_check_lifetime(LOG_WARN, tls, time(NULL), 0, 0);
 924. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 925. ASN1_STRING_free(validCert->cert_info->validity->notBefore);
 926. validCert->cert_info->validity->notBefore = ASN1_TIME_set(NULL, now-10);
 927. ASN1_STRING_free(validCert->cert_info->validity->notAfter);
 928. validCert->cert_info->validity->notAfter = ASN1_TIME_set(NULL, now+60);
 929. ret = tor_tls_check_lifetime(LOG_WARN, tls, time(NULL), 0, -1000);
 930. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 931. ret = tor_tls_check_lifetime(LOG_WARN, tls, time(NULL), -1000, 0);
 932. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 933. done:
 934. tor_free(tls->ssl->session);
 935. tor_free(tls->ssl);
 936. tor_free(tls);
 937. X509_free(validCert);
 938. }
 939. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 940. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 941. static int fixed_ssl_pending_result = 0;
 942. static int
 943. fixed_ssl_pending(const SSL *ignored)
 944. {
 945. (void)ignored;
 946. return fixed_ssl_pending_result;
 947. }
 948. static void
 949. test_tortls_get_pending_bytes(void *ignored)
 950. {
 951. (void)ignored;
 952. int ret;
 953. tor_tls_t *tls;
 954. SSL_METHOD *method;
 955. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 956. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 957. method = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_METHOD));
 958. method->ssl_pending = fixed_ssl_pending;
 959. tls->ssl->method = method;
 960. fixed_ssl_pending_result = 42;
 961. ret = tor_tls_get_pending_bytes(tls);
 962. tt_int_op(ret, OP_EQ, 42);
 963. done:
 964. tor_free(method);
 965. tor_free(tls->ssl);
 966. tor_free(tls);
 967. }
 968. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 969. static void
 970. test_tortls_get_forced_write_size(void *ignored)
 971. {
 972. (void)ignored;
 973. long ret;
 974. tor_tls_t *tls;
 975. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 976. tls->wantwrite_n = 43;
 977. ret = tor_tls_get_forced_write_size(tls);
 978. tt_int_op(ret, OP_EQ, 43);
 979. done:
 980. tor_free(tls);
 981. }
 982. static void
 983. test_tortls_get_write_overhead_ratio(void *ignored)
 984. {
 985. (void)ignored;
 986. double ret;
 987. total_bytes_written_over_tls = 0;
 988. ret = tls_get_write_overhead_ratio();
 989. tt_double_op(fabs(ret - 1.0), OP_LT, 1E-12);
 990. total_bytes_written_by_tls = 10;
 991. total_bytes_written_over_tls = 1;
 992. ret = tls_get_write_overhead_ratio();
 993. tt_double_op(fabs(ret - 10.0), OP_LT, 1E-12);
 994. total_bytes_written_by_tls = 10;
 995. total_bytes_written_over_tls = 2;
 996. ret = tls_get_write_overhead_ratio();
 997. tt_double_op(fabs(ret - 5.0), OP_LT, 1E-12);
 998. done:
 999. (void)0;
 1000. }
 1001. static void
 1002. test_tortls_used_v1_handshake(void *ignored)
 1003. {
 1004. (void)ignored;
 1005. int ret;
 1006. tor_tls_t *tls;
 1007. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1008. // These tests assume both V2 handshake server and client are enabled
 1009. tls->wasV2Handshake = 0;
 1010. ret = tor_tls_used_v1_handshake(tls);
 1011. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1012. tls->wasV2Handshake = 1;
 1013. ret = tor_tls_used_v1_handshake(tls);
 1014. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1015. done:
 1016. tor_free(tls);
 1017. }
 1018. static void
 1019. test_tortls_get_num_server_handshakes(void *ignored)
 1020. {
 1021. (void)ignored;
 1022. int ret;
 1023. tor_tls_t *tls;
 1024. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1025. tls->server_handshake_count = 3;
 1026. ret = tor_tls_get_num_server_handshakes(tls);
 1027. tt_int_op(ret, OP_EQ, 3);
 1028. done:
 1029. tor_free(tls);
 1030. }
 1031. static void
 1032. test_tortls_server_got_renegotiate(void *ignored)
 1033. {
 1034. (void)ignored;
 1035. int ret;
 1036. tor_tls_t *tls;
 1037. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1038. tls->got_renegotiate = 1;
 1039. ret = tor_tls_server_got_renegotiate(tls);
 1040. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1041. done:
 1042. tor_free(tls);
 1043. }
 1044. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1045. static void
 1046. test_tortls_SSL_SESSION_get_master_key(void *ignored)
 1047. {
 1048. (void)ignored;
 1049. size_t ret;
 1050. tor_tls_t *tls;
 1051. uint8_t *out;
 1052. out = tor_malloc_zero(1);
 1053. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1054. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1055. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 1056. tls->ssl->session->master_key_length = 1;
 1057. #ifndef HAVE_SSL_SESSION_GET_MASTER_KEY
 1058. tls->ssl->session->master_key[0] = 43;
 1059. ret = SSL_SESSION_get_master_key(tls->ssl->session, out, 0);
 1060. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1061. tt_int_op(out[0], OP_EQ, 0);
 1062. ret = SSL_SESSION_get_master_key(tls->ssl->session, out, 1);
 1063. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1064. tt_int_op(out[0], OP_EQ, 43);
 1065. done:
 1066. #endif /* !defined(HAVE_SSL_SESSION_GET_MASTER_KEY) */
 1067. tor_free(tls->ssl->session);
 1068. tor_free(tls->ssl);
 1069. tor_free(tls);
 1070. tor_free(out);
 1071. }
 1072. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1073. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1074. static void
 1075. test_tortls_get_tlssecrets(void *ignored)
 1076. {
 1077. (void)ignored;
 1078. int ret;
 1079. uint8_t *secret_out = tor_malloc_zero(DIGEST256_LEN);
 1080. tor_tls_t *tls;
 1081. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1082. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1083. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 1084. tls->ssl->session->master_key_length = 1;
 1085. tls->ssl->s3 = tor_malloc_zero(sizeof(SSL3_STATE));
 1086. ret = tor_tls_get_tlssecrets(tls, secret_out);
 1087. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1088. done:
 1089. tor_free(secret_out);
 1090. tor_free(tls->ssl->s3);
 1091. tor_free(tls->ssl->session);
 1092. tor_free(tls->ssl);
 1093. tor_free(tls);
 1094. }
 1095. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1096. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1097. static void
 1098. test_tortls_get_buffer_sizes(void *ignored)
 1099. {
 1100. (void)ignored;
 1101. int ret;
 1102. tor_tls_t *tls;
 1103. size_t rbuf_c=-1, rbuf_b=-1, wbuf_c=-1, wbuf_b=-1;
 1104. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1105. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1106. tls->ssl->s3 = tor_malloc_zero(sizeof(SSL3_STATE));
 1107. tls->ssl->s3->rbuf.buf = NULL;
 1108. tls->ssl->s3->rbuf.len = 1;
 1109. tls->ssl->s3->rbuf.offset = 0;
 1110. tls->ssl->s3->rbuf.left = 42;
 1111. tls->ssl->s3->wbuf.buf = NULL;
 1112. tls->ssl->s3->wbuf.len = 2;
 1113. tls->ssl->s3->wbuf.offset = 0;
 1114. tls->ssl->s3->wbuf.left = 43;
 1115. ret = tor_tls_get_buffer_sizes(tls, &rbuf_c, &rbuf_b, &wbuf_c, &wbuf_b);
 1116. #if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= OPENSSL_V_SERIES(1,1,0)
 1117. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 1118. #else
 1119. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1120. tt_int_op(rbuf_c, OP_EQ, 0);
 1121. tt_int_op(wbuf_c, OP_EQ, 0);
 1122. tt_int_op(rbuf_b, OP_EQ, 42);
 1123. tt_int_op(wbuf_b, OP_EQ, 43);
 1124. tls->ssl->s3->rbuf.buf = tor_malloc_zero(1);
 1125. tls->ssl->s3->wbuf.buf = tor_malloc_zero(1);
 1126. ret = tor_tls_get_buffer_sizes(tls, &rbuf_c, &rbuf_b, &wbuf_c, &wbuf_b);
 1127. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1128. tt_int_op(rbuf_c, OP_EQ, 1);
 1129. tt_int_op(wbuf_c, OP_EQ, 2);
 1130. #endif /* OPENSSL_VERSION_NUMBER >= OPENSSL_V_SERIES(1,1,0) */
 1131. done:
 1132. tor_free(tls->ssl->s3->rbuf.buf);
 1133. tor_free(tls->ssl->s3->wbuf.buf);
 1134. tor_free(tls->ssl->s3);
 1135. tor_free(tls->ssl);
 1136. tor_free(tls);
 1137. }
 1138. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1139. static void
 1140. test_tortls_evaluate_ecgroup_for_tls(void *ignored)
 1141. {
 1142. (void)ignored;
 1143. int ret;
 1144. ret = evaluate_ecgroup_for_tls(NULL);
 1145. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1146. ret = evaluate_ecgroup_for_tls("foobar");
 1147. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1148. ret = evaluate_ecgroup_for_tls("P256");
 1149. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1150. ret = evaluate_ecgroup_for_tls("P224");
 1151. // tt_int_op(ret, OP_EQ, 1); This varies between machines
 1152. tt_assert(ret == 0 || ret == 1);
 1153. done:
 1154. (void)0;
 1155. }
 1156. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1157. typedef struct cert_pkey_st_local
 1158. {
 1159. X509 *x509;
 1160. EVP_PKEY *privatekey;
 1161. const EVP_MD *digest;
 1162. } CERT_PKEY_local;
 1163. typedef struct sess_cert_st_local
 1164. {
 1165. STACK_OF(X509) *cert_chain;
 1166. int peer_cert_type;
 1167. CERT_PKEY_local *peer_key;
 1168. CERT_PKEY_local peer_pkeys[8];
 1169. int references;
 1170. } SESS_CERT_local;
 1171. static void
 1172. test_tortls_try_to_extract_certs_from_tls(void *ignored)
 1173. {
 1174. (void)ignored;
 1175. tor_tls_t *tls;
 1176. X509 *cert = NULL, *id_cert = NULL, *c1 = NULL, *c2 = NULL;
 1177. SESS_CERT_local *sess = NULL;
 1178. c1 = read_cert_from(validCertString);
 1179. c2 = read_cert_from(caCertString);
 1180. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1181. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1182. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 1183. sess = tor_malloc_zero(sizeof(SESS_CERT_local));
 1184. tls->ssl->session->sess_cert = (void *)sess;
 1185. try_to_extract_certs_from_tls(LOG_WARN, tls, &cert, &id_cert);
 1186. tt_assert(!cert);
 1187. tt_assert(!id_cert);
 1188. tls->ssl->session->peer = c1;
 1189. try_to_extract_certs_from_tls(LOG_WARN, tls, &cert, &id_cert);
 1190. tt_assert(cert == c1);
 1191. tt_assert(!id_cert);
 1192. X509_free(cert); /* decrease refcnt */
 1193. sess->cert_chain = sk_X509_new_null();
 1194. try_to_extract_certs_from_tls(LOG_WARN, tls, &cert, &id_cert);
 1195. tt_assert(cert == c1);
 1196. tt_assert(!id_cert);
 1197. X509_free(cert); /* decrease refcnt */
 1198. sk_X509_push(sess->cert_chain, c1);
 1199. sk_X509_push(sess->cert_chain, c2);
 1200. try_to_extract_certs_from_tls(LOG_WARN, tls, &cert, &id_cert);
 1201. tt_assert(cert == c1);
 1202. tt_assert(id_cert);
 1203. X509_free(cert); /* decrease refcnt */
 1204. done:
 1205. sk_X509_free(sess->cert_chain);
 1206. tor_free(sess);
 1207. tor_free(tls->ssl->session);
 1208. tor_free(tls->ssl);
 1209. tor_free(tls);
 1210. X509_free(c1);
 1211. X509_free(c2);
 1212. }
 1213. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1214. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1215. static void
 1216. test_tortls_get_peer_cert(void *ignored)
 1217. {
 1218. (void)ignored;
 1219. tor_x509_cert_t *ret;
 1220. tor_tls_t *tls;
 1221. X509 *cert = NULL;
 1222. cert = read_cert_from(validCertString);
 1223. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1224. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1225. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 1226. ret = tor_tls_get_peer_cert(tls);
 1227. tt_assert(!ret);
 1228. tls->ssl->session->peer = cert;
 1229. ret = tor_tls_get_peer_cert(tls);
 1230. tt_assert(ret);
 1231. tt_assert(ret->cert == cert);
 1232. done:
 1233. tor_x509_cert_free(ret);
 1234. tor_free(tls->ssl->session);
 1235. tor_free(tls->ssl);
 1236. tor_free(tls);
 1237. X509_free(cert);
 1238. }
 1239. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1240. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1241. static void
 1242. test_tortls_peer_has_cert(void *ignored)
 1243. {
 1244. (void)ignored;
 1245. int ret;
 1246. tor_tls_t *tls;
 1247. X509 *cert = NULL;
 1248. cert = read_cert_from(validCertString);
 1249. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1250. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1251. tls->ssl->session = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_SESSION));
 1252. ret = tor_tls_peer_has_cert(tls);
 1253. tt_assert(!ret);
 1254. tls->ssl->session->peer = cert;
 1255. ret = tor_tls_peer_has_cert(tls);
 1256. tt_assert(ret);
 1257. done:
 1258. tor_free(tls->ssl->session);
 1259. tor_free(tls->ssl);
 1260. tor_free(tls);
 1261. X509_free(cert);
 1262. }
 1263. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1264. static void
 1265. test_tortls_is_server(void *ignored)
 1266. {
 1267. (void)ignored;
 1268. tor_tls_t *tls;
 1269. int ret;
 1270. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1271. tls->isServer = 1;
 1272. ret = tor_tls_is_server(tls);
 1273. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1274. done:
 1275. tor_free(tls);
 1276. }
 1277. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1278. static void
 1279. test_tortls_session_secret_cb(void *ignored)
 1280. {
 1281. (void)ignored;
 1282. tor_tls_t *tls;
 1283. SSL_CTX *ctx;
 1284. STACK_OF(SSL_CIPHER) *ciphers = NULL;
 1285. SSL_CIPHER *one;
 1286. SSL_library_init();
 1287. SSL_load_error_strings();
 1288. tor_tls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index();
 1289. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1290. tls->magic = TOR_TLS_MAGIC;
 1291. ctx = SSL_CTX_new(TLSv1_method());
 1292. tls->ssl = SSL_new(ctx);
 1293. SSL_set_ex_data(tls->ssl, tor_tls_object_ex_data_index, tls);
 1294. SSL_set_session_secret_cb(tls->ssl, tor_tls_session_secret_cb, NULL);
 1295. tor_tls_session_secret_cb(tls->ssl, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
 1296. tt_assert(!tls->ssl->tls_session_secret_cb);
 1297. one = get_cipher_by_name("ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384");
 1298. one->id = 0x00ff;
 1299. ciphers = sk_SSL_CIPHER_new_null();
 1300. sk_SSL_CIPHER_push(ciphers, one);
 1301. tls->client_cipher_list_type = 0;
 1302. tor_tls_session_secret_cb(tls->ssl, NULL, NULL, ciphers, NULL, NULL);
 1303. tt_assert(!tls->ssl->tls_session_secret_cb);
 1304. done:
 1305. sk_SSL_CIPHER_free(ciphers);
 1306. SSL_free(tls->ssl);
 1307. SSL_CTX_free(ctx);
 1308. tor_free(tls);
 1309. }
 1310. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1311. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1312. /* TODO: It seems block_renegotiation and unblock_renegotiation and
 1313. * using different blags. This might not be correct */
 1314. static void
 1315. test_tortls_block_renegotiation(void *ignored)
 1316. {
 1317. (void)ignored;
 1318. tor_tls_t *tls;
 1319. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1320. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1321. tls->ssl->s3 = tor_malloc_zero(sizeof(SSL3_STATE));
 1322. #ifndef SUPPORT_UNSAFE_RENEGOTIATION_FLAG
 1323. #define SSL3_FLAGS_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION 0
 1324. #endif
 1325. tls->ssl->s3->flags = SSL3_FLAGS_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION;
 1326. tor_tls_block_renegotiation(tls);
 1327. #ifndef OPENSSL_1_1_API
 1328. tt_assert(!(tls->ssl->s3->flags &
 1329. SSL3_FLAGS_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION));
 1330. #endif
 1331. done:
 1332. tor_free(tls->ssl->s3);
 1333. tor_free(tls->ssl);
 1334. tor_free(tls);
 1335. }
 1336. static void
 1337. test_tortls_unblock_renegotiation(void *ignored)
 1338. {
 1339. (void)ignored;
 1340. tor_tls_t *tls;
 1341. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1342. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1343. tor_tls_unblock_renegotiation(tls);
 1344. tt_uint_op(SSL_get_options(tls->ssl) &
 1345. SSL_OP_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION, OP_EQ,
 1346. SSL_OP_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION);
 1347. done:
 1348. tor_free(tls->ssl);
 1349. tor_free(tls);
 1350. }
 1351. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1352. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1353. static void
 1354. test_tortls_assert_renegotiation_unblocked(void *ignored)
 1355. {
 1356. (void)ignored;
 1357. tor_tls_t *tls;
 1358. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1359. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1360. tor_tls_unblock_renegotiation(tls);
 1361. tor_tls_assert_renegotiation_unblocked(tls);
 1362. /* No assertion here - this test will fail if tor_assert is turned on
 1363. * and things are bad. */
 1364. tor_free(tls->ssl);
 1365. tor_free(tls);
 1366. }
 1367. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1368. static void
 1369. test_tortls_set_logged_address(void *ignored)
 1370. {
 1371. (void)ignored;
 1372. tor_tls_t *tls;
 1373. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1374. tor_tls_set_logged_address(tls, "foo bar");
 1375. tt_str_op(tls->address, OP_EQ, "foo bar");
 1376. tor_tls_set_logged_address(tls, "foo bar 2");
 1377. tt_str_op(tls->address, OP_EQ, "foo bar 2");
 1378. done:
 1379. tor_free(tls->address);
 1380. tor_free(tls);
 1381. }
 1382. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1383. static void
 1384. example_cb(tor_tls_t *t, void *arg)
 1385. {
 1386. (void)t;
 1387. (void)arg;
 1388. }
 1389. static void
 1390. test_tortls_set_renegotiate_callback(void *ignored)
 1391. {
 1392. (void)ignored;
 1393. tor_tls_t *tls;
 1394. const char *arg = "hello";
 1395. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1396. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1397. tor_tls_set_renegotiate_callback(tls, example_cb, (void*)arg);
 1398. tt_assert(tls->negotiated_callback == example_cb);
 1399. tt_assert(tls->callback_arg == arg);
 1400. tt_assert(!tls->got_renegotiate);
 1401. /* Assumes V2_HANDSHAKE_SERVER */
 1402. tt_assert(tls->ssl->info_callback == tor_tls_server_info_callback);
 1403. tor_tls_set_renegotiate_callback(tls, NULL, (void*)arg);
 1404. tt_assert(tls->ssl->info_callback == tor_tls_debug_state_callback);
 1405. done:
 1406. tor_free(tls->ssl);
 1407. tor_free(tls);
 1408. }
 1409. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1410. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1411. static SSL_CIPHER *fixed_cipher1 = NULL;
 1412. static SSL_CIPHER *fixed_cipher2 = NULL;
 1413. static const SSL_CIPHER *
 1414. fake_get_cipher(unsigned ncipher)
 1415. {
 1416. switch (ncipher) {
 1417. case 1:
 1418. return fixed_cipher1;
 1419. case 2:
 1420. return fixed_cipher2;
 1421. default:
 1422. return NULL;
 1423. }
 1424. }
 1425. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1426. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1427. static void
 1428. test_tortls_find_cipher_by_id(void *ignored)
 1429. {
 1430. (void)ignored;
 1431. int ret;
 1432. SSL *ssl;
 1433. SSL_CTX *ctx;
 1434. const SSL_METHOD *m = TLSv1_method();
 1435. SSL_METHOD *empty_method = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_METHOD));
 1436. fixed_cipher1 = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_CIPHER));
 1437. fixed_cipher2 = tor_malloc_zero(sizeof(SSL_CIPHER));
 1438. fixed_cipher2->id = 0xC00A;
 1439. SSL_library_init();
 1440. SSL_load_error_strings();
 1441. ctx = SSL_CTX_new(m);
 1442. ssl = SSL_new(ctx);
 1443. ret = find_cipher_by_id(ssl, NULL, 0xC00A);
 1444. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1445. ret = find_cipher_by_id(ssl, m, 0xC00A);
 1446. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1447. ret = find_cipher_by_id(ssl, m, 0xFFFF);
 1448. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1449. ret = find_cipher_by_id(ssl, empty_method, 0xC00A);
 1450. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1451. ret = find_cipher_by_id(ssl, empty_method, 0xFFFF);
 1452. #ifdef HAVE_SSL_CIPHER_FIND
 1453. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1454. #else
 1455. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1456. #endif
 1457. empty_method->get_cipher = fake_get_cipher;
 1458. ret = find_cipher_by_id(ssl, empty_method, 0xC00A);
 1459. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1460. empty_method->get_cipher = m->get_cipher;
 1461. empty_method->num_ciphers = m->num_ciphers;
 1462. ret = find_cipher_by_id(ssl, empty_method, 0xC00A);
 1463. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1464. empty_method->get_cipher = fake_get_cipher;
 1465. empty_method->num_ciphers = m->num_ciphers;
 1466. ret = find_cipher_by_id(ssl, empty_method, 0xC00A);
 1467. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1468. empty_method->num_ciphers = fake_num_ciphers;
 1469. ret = find_cipher_by_id(ssl, empty_method, 0xC00A);
 1470. #ifdef HAVE_SSL_CIPHER_FIND
 1471. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1472. #else
 1473. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1474. #endif
 1475. done:
 1476. tor_free(empty_method);
 1477. SSL_free(ssl);
 1478. SSL_CTX_free(ctx);
 1479. tor_free(fixed_cipher1);
 1480. }
 1481. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1482. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1483. static void
 1484. test_tortls_debug_state_callback(void *ignored)
 1485. {
 1486. (void)ignored;
 1487. SSL *ssl;
 1488. char *buf = tor_malloc_zero(1000);
 1489. int n;
 1490. setup_capture_of_logs(LOG_DEBUG);
 1491. ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1492. tor_tls_debug_state_callback(ssl, 32, 45);
 1493. n = tor_snprintf(buf, 1000, "SSL %p is now in state unknown"
 1494. " state [type=32,val=45].\n", ssl);
 1495. /* tor's snprintf returns -1 on error */
 1496. tt_int_op(n, OP_NE, -1);
 1497. expect_log_msg(buf);
 1498. done:
 1499. teardown_capture_of_logs();
 1500. tor_free(buf);
 1501. tor_free(ssl);
 1502. }
 1503. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1504. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1505. static void
 1506. test_tortls_server_info_callback(void *ignored)
 1507. {
 1508. (void)ignored;
 1509. tor_tls_t *tls;
 1510. SSL_CTX *ctx;
 1511. SSL *ssl;
 1512. SSL_library_init();
 1513. SSL_load_error_strings();
 1514. ctx = SSL_CTX_new(TLSv1_method());
 1515. ssl = SSL_new(ctx);
 1516. tor_tls_allocate_tor_tls_object_ex_data_index();
 1517. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1518. tls->magic = TOR_TLS_MAGIC;
 1519. tls->ssl = ssl;
 1520. setup_full_capture_of_logs(LOG_WARN);
 1521. SSL_set_state(ssl, SSL3_ST_SW_SRVR_HELLO_A);
 1522. mock_clean_saved_logs();
 1523. tor_tls_server_info_callback(ssl, SSL_CB_ACCEPT_LOOP, 0);
 1524. expect_single_log_msg("Couldn't look up the tls for an SSL*. How odd!\n");
 1525. SSL_set_state(ssl, SSL3_ST_SW_SRVR_HELLO_B);
 1526. mock_clean_saved_logs();
 1527. tor_tls_server_info_callback(ssl, SSL_CB_ACCEPT_LOOP, 0);
 1528. expect_single_log_msg("Couldn't look up the tls for an SSL*. How odd!\n");
 1529. SSL_set_state(ssl, 99);
 1530. mock_clean_saved_logs();
 1531. tor_tls_server_info_callback(ssl, SSL_CB_ACCEPT_LOOP, 0);
 1532. expect_no_log_entry();
 1533. teardown_capture_of_logs();
 1534. SSL_set_ex_data(tls->ssl, tor_tls_object_ex_data_index, tls);
 1535. SSL_set_state(ssl, SSL3_ST_SW_SRVR_HELLO_B);
 1536. tls->negotiated_callback = 0;
 1537. tls->server_handshake_count = 120;
 1538. tor_tls_server_info_callback(ssl, SSL_CB_ACCEPT_LOOP, 0);
 1539. tt_int_op(tls->server_handshake_count, OP_EQ, 121);
 1540. tls->server_handshake_count = 127;
 1541. tls->negotiated_callback = (void *)1;
 1542. tor_tls_server_info_callback(ssl, SSL_CB_ACCEPT_LOOP, 0);
 1543. tt_int_op(tls->server_handshake_count, OP_EQ, 127);
 1544. tt_int_op(tls->got_renegotiate, OP_EQ, 1);
 1545. tls->ssl->session = SSL_SESSION_new();
 1546. tls->wasV2Handshake = 0;
 1547. tor_tls_server_info_callback(ssl, SSL_CB_ACCEPT_LOOP, 0);
 1548. tt_int_op(tls->wasV2Handshake, OP_EQ, 0);
 1549. done:
 1550. teardown_capture_of_logs();
 1551. SSL_free(ssl);
 1552. SSL_CTX_free(ctx);
 1553. tor_free(tls);
 1554. }
 1555. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1556. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1557. static int fixed_ssl_read_result_index;
 1558. static int fixed_ssl_read_result[5];
 1559. static int fixed_ssl_shutdown_result;
 1560. static int
 1561. fixed_ssl_read(SSL *s, void *buf, int len)
 1562. {
 1563. (void)s;
 1564. (void)buf;
 1565. (void)len;
 1566. return fixed_ssl_read_result[fixed_ssl_read_result_index++];
 1567. }
 1568. static int
 1569. fixed_ssl_shutdown(SSL *s)
 1570. {
 1571. (void)s;
 1572. return fixed_ssl_shutdown_result;
 1573. }
 1574. #ifndef LIBRESSL_VERSION_NUMBER
 1575. static int fixed_ssl_state_to_set;
 1576. static tor_tls_t *fixed_tls;
 1577. static int
 1578. setting_version_ssl_shutdown(SSL *s)
 1579. {
 1580. s->version = SSL2_VERSION;
 1581. return fixed_ssl_shutdown_result;
 1582. }
 1583. static int
 1584. setting_version_and_state_ssl_shutdown(SSL *s)
 1585. {
 1586. fixed_tls->state = fixed_ssl_state_to_set;
 1587. s->version = SSL2_VERSION;
 1588. return fixed_ssl_shutdown_result;
 1589. }
 1590. #endif /* !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) */
 1591. static int
 1592. dummy_handshake_func(SSL *s)
 1593. {
 1594. (void)s;
 1595. return 1;
 1596. }
 1597. static void
 1598. test_tortls_shutdown(void *ignored)
 1599. {
 1600. (void)ignored;
 1601. int ret;
 1602. tor_tls_t *tls;
 1603. SSL_METHOD *method = give_me_a_test_method();
 1604. setup_capture_of_logs(LOG_WARN);
 1605. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1606. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1607. tls->ssl->method = method;
 1608. method->ssl_read = fixed_ssl_read;
 1609. method->ssl_shutdown = fixed_ssl_shutdown;
 1610. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1611. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1612. tls->state = TOR_TLS_ST_SENTCLOSE;
 1613. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1614. fixed_ssl_read_result[0] = 10;
 1615. fixed_ssl_read_result[1] = -1;
 1616. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1617. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1618. #ifndef LIBRESSL_VERSION_NUMBER
 1619. tls->ssl->handshake_func = dummy_handshake_func;
 1620. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1621. fixed_ssl_read_result[0] = 10;
 1622. fixed_ssl_read_result[1] = 42;
 1623. fixed_ssl_read_result[2] = 0;
 1624. fixed_ssl_shutdown_result = 1;
 1625. ERR_clear_error();
 1626. tls->ssl->version = SSL2_VERSION;
 1627. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1628. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_DONE);
 1629. tt_int_op(tls->state, OP_EQ, TOR_TLS_ST_CLOSED);
 1630. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1631. fixed_ssl_read_result[0] = 10;
 1632. fixed_ssl_read_result[1] = 42;
 1633. fixed_ssl_read_result[2] = 0;
 1634. fixed_ssl_shutdown_result = 0;
 1635. ERR_clear_error();
 1636. tls->ssl->version = 0;
 1637. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1638. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_DONE);
 1639. tt_int_op(tls->state, OP_EQ, TOR_TLS_ST_CLOSED);
 1640. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1641. fixed_ssl_read_result[0] = 10;
 1642. fixed_ssl_read_result[1] = 42;
 1643. fixed_ssl_read_result[2] = 0;
 1644. fixed_ssl_shutdown_result = 0;
 1645. ERR_clear_error();
 1646. tls->ssl->version = 0;
 1647. method->ssl_shutdown = setting_version_ssl_shutdown;
 1648. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1649. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_MISC);
 1650. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1651. fixed_ssl_read_result[0] = 10;
 1652. fixed_ssl_read_result[1] = 42;
 1653. fixed_ssl_read_result[2] = 0;
 1654. fixed_ssl_shutdown_result = 0;
 1655. fixed_tls = tls;
 1656. fixed_ssl_state_to_set = TOR_TLS_ST_GOTCLOSE;
 1657. ERR_clear_error();
 1658. tls->ssl->version = 0;
 1659. method->ssl_shutdown = setting_version_and_state_ssl_shutdown;
 1660. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1661. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_MISC);
 1662. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1663. fixed_ssl_read_result[0] = 10;
 1664. fixed_ssl_read_result[1] = 42;
 1665. fixed_ssl_read_result[2] = 0;
 1666. fixed_ssl_read_result[3] = -1;
 1667. fixed_ssl_shutdown_result = 0;
 1668. fixed_tls = tls;
 1669. fixed_ssl_state_to_set = 0;
 1670. ERR_clear_error();
 1671. tls->ssl->version = 0;
 1672. method->ssl_shutdown = setting_version_and_state_ssl_shutdown;
 1673. ret = tor_tls_shutdown(tls);
 1674. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_MISC);
 1675. #endif /* !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) */
 1676. done:
 1677. teardown_capture_of_logs();
 1678. tor_free(method);
 1679. tor_free(tls->ssl);
 1680. tor_free(tls);
 1681. }
 1682. static int negotiated_callback_called;
 1683. static void
 1684. negotiated_callback_setter(tor_tls_t *t, void *arg)
 1685. {
 1686. (void)t;
 1687. (void)arg;
 1688. negotiated_callback_called++;
 1689. }
 1690. static void
 1691. test_tortls_read(void *ignored)
 1692. {
 1693. (void)ignored;
 1694. int ret;
 1695. tor_tls_t *tls;
 1696. char buf[100];
 1697. SSL_METHOD *method = give_me_a_test_method();
 1698. setup_capture_of_logs(LOG_WARN);
 1699. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1700. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1701. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 1702. ret = tor_tls_read(tls, buf, 10);
 1703. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1704. /* These tests assume that V2_HANDSHAKE_SERVER is set */
 1705. tls->ssl->handshake_func = dummy_handshake_func;
 1706. tls->ssl->method = method;
 1707. method->ssl_read = fixed_ssl_read;
 1708. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1709. fixed_ssl_read_result[0] = 42;
 1710. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 1711. ERR_clear_error();
 1712. ret = tor_tls_read(tls, buf, 10);
 1713. tt_int_op(ret, OP_EQ, 42);
 1714. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 1715. tls->got_renegotiate = 1;
 1716. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1717. ERR_clear_error();
 1718. ret = tor_tls_read(tls, buf, 10);
 1719. tt_int_op(tls->got_renegotiate, OP_EQ, 0);
 1720. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 1721. tls->got_renegotiate = 1;
 1722. negotiated_callback_called = 0;
 1723. tls->negotiated_callback = negotiated_callback_setter;
 1724. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1725. ERR_clear_error();
 1726. ret = tor_tls_read(tls, buf, 10);
 1727. tt_int_op(negotiated_callback_called, OP_EQ, 1);
 1728. #ifndef LIBRESSL_VERSION_NUMBER
 1729. fixed_ssl_read_result_index = 0;
 1730. fixed_ssl_read_result[0] = 0;
 1731. tls->ssl->version = SSL2_VERSION;
 1732. ERR_clear_error();
 1733. ret = tor_tls_read(tls, buf, 10);
 1734. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_CLOSE);
 1735. tt_int_op(tls->state, OP_EQ, TOR_TLS_ST_CLOSED);
 1736. #endif /* !defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) */
 1737. // TODO: fill up
 1738. done:
 1739. teardown_capture_of_logs();
 1740. tor_free(tls->ssl);
 1741. tor_free(tls);
 1742. tor_free(method);
 1743. }
 1744. static int fixed_ssl_write_result;
 1745. static int
 1746. fixed_ssl_write(SSL *s, const void *buf, int len)
 1747. {
 1748. (void)s;
 1749. (void)buf;
 1750. (void)len;
 1751. return fixed_ssl_write_result;
 1752. }
 1753. static void
 1754. test_tortls_write(void *ignored)
 1755. {
 1756. (void)ignored;
 1757. int ret;
 1758. tor_tls_t *tls;
 1759. SSL_METHOD *method = give_me_a_test_method();
 1760. char buf[100];
 1761. setup_capture_of_logs(LOG_WARN);
 1762. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1763. tls->ssl = tor_malloc_zero(sizeof(SSL));
 1764. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 1765. ret = tor_tls_write(tls, buf, 0);
 1766. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1767. ret = tor_tls_write(tls, buf, 10);
 1768. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1769. tls->ssl->method = method;
 1770. tls->wantwrite_n = 1;
 1771. ret = tor_tls_write(tls, buf, 10);
 1772. tt_int_op(tls->wantwrite_n, OP_EQ, 0);
 1773. method->ssl_write = fixed_ssl_write;
 1774. tls->ssl->handshake_func = dummy_handshake_func;
 1775. fixed_ssl_write_result = 1;
 1776. ERR_clear_error();
 1777. ret = tor_tls_write(tls, buf, 10);
 1778. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 1779. fixed_ssl_write_result = -1;
 1780. ERR_clear_error();
 1781. tls->ssl->rwstate = SSL_READING;
 1782. SSL_set_bio(tls->ssl, BIO_new(BIO_s_mem()), NULL);
 1783. SSL_get_rbio(tls->ssl)->flags = BIO_FLAGS_READ;
 1784. ret = tor_tls_write(tls, buf, 10);
 1785. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_WANTREAD);
 1786. ERR_clear_error();
 1787. tls->ssl->rwstate = SSL_READING;
 1788. SSL_set_bio(tls->ssl, BIO_new(BIO_s_mem()), NULL);
 1789. SSL_get_rbio(tls->ssl)->flags = BIO_FLAGS_WRITE;
 1790. ret = tor_tls_write(tls, buf, 10);
 1791. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_WANTWRITE);
 1792. done:
 1793. teardown_capture_of_logs();
 1794. BIO_free(tls->ssl->rbio);
 1795. tor_free(tls->ssl);
 1796. tor_free(tls);
 1797. tor_free(method);
 1798. }
 1799. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1800. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1801. static int fixed_ssl_accept_result;
 1802. static int fixed_ssl_connect_result;
 1803. static int
 1804. setting_error_ssl_accept(SSL *ssl)
 1805. {
 1806. (void)ssl;
 1807. ERR_put_error(ERR_LIB_BN, 2, -1, "somewhere.c", 99);
 1808. ERR_put_error(ERR_LIB_SYS, 2, -1, "somewhere.c", 99);
 1809. return fixed_ssl_accept_result;
 1810. }
 1811. static int
 1812. setting_error_ssl_connect(SSL *ssl)
 1813. {
 1814. (void)ssl;
 1815. ERR_put_error(ERR_LIB_BN, 2, -1, "somewhere.c", 99);
 1816. ERR_put_error(ERR_LIB_SYS, 2, -1, "somewhere.c", 99);
 1817. return fixed_ssl_connect_result;
 1818. }
 1819. static int
 1820. fixed_ssl_accept(SSL *ssl)
 1821. {
 1822. (void) ssl;
 1823. return fixed_ssl_accept_result;
 1824. }
 1825. static void
 1826. test_tortls_handshake(void *ignored)
 1827. {
 1828. (void)ignored;
 1829. int ret;
 1830. tor_tls_t *tls;
 1831. SSL_CTX *ctx;
 1832. SSL_METHOD *method = give_me_a_test_method();
 1833. setup_capture_of_logs(LOG_INFO);
 1834. SSL_library_init();
 1835. SSL_load_error_strings();
 1836. ctx = SSL_CTX_new(TLSv1_method());
 1837. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1838. tls->ssl = SSL_new(ctx);
 1839. tls->state = TOR_TLS_ST_HANDSHAKE;
 1840. ret = tor_tls_handshake(tls);
 1841. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1842. tls->isServer = 1;
 1843. tls->state = TOR_TLS_ST_HANDSHAKE;
 1844. ret = tor_tls_handshake(tls);
 1845. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1846. tls->ssl->method = method;
 1847. method->ssl_accept = fixed_ssl_accept;
 1848. fixed_ssl_accept_result = 2;
 1849. ERR_clear_error();
 1850. tls->state = TOR_TLS_ST_HANDSHAKE;
 1851. ret = tor_tls_handshake(tls);
 1852. tt_int_op(tls->state, OP_EQ, TOR_TLS_ST_OPEN);
 1853. method->ssl_accept = setting_error_ssl_accept;
 1854. fixed_ssl_accept_result = 1;
 1855. ERR_clear_error();
 1856. mock_clean_saved_logs();
 1857. tls->state = TOR_TLS_ST_HANDSHAKE;
 1858. ret = tor_tls_handshake(tls);
 1859. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_MISC);
 1860. expect_log_entry();
 1861. /* This fails on jessie. Investigate why! */
 1862. #if 0
 1863. expect_log_msg("TLS error while handshaking: (null) (in bignum routines:"
 1864. "(null):SSLv3 write client hello B)\n");
 1865. expect_log_msg("TLS error while handshaking: (null) (in system library:"
 1866. "connect:SSLv3 write client hello B)\n");
 1867. #endif /* 0 */
 1868. expect_log_severity(LOG_INFO);
 1869. tls->isServer = 0;
 1870. method->ssl_connect = setting_error_ssl_connect;
 1871. fixed_ssl_connect_result = 1;
 1872. ERR_clear_error();
 1873. mock_clean_saved_logs();
 1874. tls->state = TOR_TLS_ST_HANDSHAKE;
 1875. ret = tor_tls_handshake(tls);
 1876. tt_int_op(ret, OP_EQ, TOR_TLS_ERROR_MISC);
 1877. expect_log_entry();
 1878. #if 0
 1879. /* See above */
 1880. expect_log_msg("TLS error while handshaking: "
 1881. "(null) (in bignum routines:(null):SSLv3 write client hello B)\n");
 1882. expect_log_msg("TLS error while handshaking: "
 1883. "(null) (in system library:connect:SSLv3 write client hello B)\n");
 1884. #endif /* 0 */
 1885. expect_log_severity(LOG_WARN);
 1886. done:
 1887. teardown_capture_of_logs();
 1888. SSL_free(tls->ssl);
 1889. SSL_CTX_free(ctx);
 1890. tor_free(tls);
 1891. tor_free(method);
 1892. }
 1893. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1894. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1895. static void
 1896. test_tortls_finish_handshake(void *ignored)
 1897. {
 1898. (void)ignored;
 1899. int ret;
 1900. tor_tls_t *tls;
 1901. SSL_CTX *ctx;
 1902. SSL_METHOD *method = give_me_a_test_method();
 1903. SSL_library_init();
 1904. SSL_load_error_strings();
 1905. X509 *c1 = read_cert_from(validCertString);
 1906. SESS_CERT_local *sess = NULL;
 1907. ctx = SSL_CTX_new(method);
 1908. tls = tor_malloc_zero(sizeof(tor_tls_t));
 1909. tls->ssl = SSL_new(ctx);
 1910. tls->state = TOR_TLS_ST_OPEN;
 1911. ret = tor_tls_finish_handshake(tls);
 1912. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1913. tls->isServer = 1;
 1914. tls->wasV2Handshake = 0;
 1915. setup_full_capture_of_logs(LOG_WARN);
 1916. ret = tor_tls_finish_handshake(tls);
 1917. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1918. tt_int_op(tls->wasV2Handshake, OP_EQ, 1);
 1919. expect_single_log_msg_containing("For some reason, wasV2Handshake didn't "
 1920. "get set.");
 1921. teardown_capture_of_logs();
 1922. tls->wasV2Handshake = 1;
 1923. ret = tor_tls_finish_handshake(tls);
 1924. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1925. tt_int_op(tls->wasV2Handshake, OP_EQ, 1);
 1926. tls->wasV2Handshake = 1;
 1927. tls->ssl->session = SSL_SESSION_new();
 1928. ret = tor_tls_finish_handshake(tls);
 1929. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1930. tt_int_op(tls->wasV2Handshake, OP_EQ, 0);
 1931. tls->isServer = 0;
 1932. sess = tor_malloc_zero(sizeof(SESS_CERT_local));
 1933. tls->ssl->session->sess_cert = (void *)sess;
 1934. sess->cert_chain = sk_X509_new_null();
 1935. sk_X509_push(sess->cert_chain, c1);
 1936. tls->ssl->session->peer = c1;
 1937. tls->wasV2Handshake = 0;
 1938. ret = tor_tls_finish_handshake(tls);
 1939. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 1940. tt_int_op(tls->wasV2Handshake, OP_EQ, 1);
 1941. method->num_ciphers = fake_num_ciphers;
 1942. ret = tor_tls_finish_handshake(tls);
 1943. tt_int_op(ret, OP_EQ, -9);
 1944. done:
 1945. if (sess)
 1946. sk_X509_free(sess->cert_chain);
 1947. if (tls->ssl && tls->ssl->session) {
 1948. tor_free(tls->ssl->session->sess_cert);
 1949. }
 1950. SSL_free(tls->ssl);
 1951. tor_free(tls);
 1952. SSL_CTX_free(ctx);
 1953. tor_free(method);
 1954. teardown_capture_of_logs();
 1955. }
 1956. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 1957. static int fixed_crypto_pk_new_result_index;
 1958. static crypto_pk_t *fixed_crypto_pk_new_result[5];
 1959. static crypto_pk_t *
 1960. fixed_crypto_pk_new(void)
 1961. {
 1962. return fixed_crypto_pk_new_result[fixed_crypto_pk_new_result_index++];
 1963. }
 1964. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 1965. static int fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index;
 1966. static int fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[5];
 1967. static int fixed_tor_tls_create_certificate_result_index;
 1968. static X509 *fixed_tor_tls_create_certificate_result[5];
 1969. static int fixed_tor_x509_cert_new_result_index;
 1970. static tor_x509_cert_t *fixed_tor_x509_cert_new_result[5];
 1971. static int
 1972. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits(crypto_pk_t *env, int bits)
 1973. {
 1974. (void)env;
 1975. (void)bits;
 1976. return fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[
 1977. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index++];
 1978. }
 1979. static X509 *
 1980. fixed_tor_tls_create_certificate(crypto_pk_t *rsa,
 1981. crypto_pk_t *rsa_sign,
 1982. const char *cname,
 1983. const char *cname_sign,
 1984. unsigned int cert_lifetime)
 1985. {
 1986. (void)rsa;
 1987. (void)rsa_sign;
 1988. (void)cname;
 1989. (void)cname_sign;
 1990. (void)cert_lifetime;
 1991. return fixed_tor_tls_create_certificate_result[
 1992. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index++];
 1993. }
 1994. static tor_x509_cert_t *
 1995. fixed_tor_x509_cert_new(X509 *x509_cert)
 1996. {
 1997. (void) x509_cert;
 1998. return fixed_tor_x509_cert_new_result[
 1999. fixed_tor_x509_cert_new_result_index++];
 2000. }
 2001. static void
 2002. test_tortls_context_new(void *ignored)
 2003. {
 2004. (void)ignored;
 2005. tor_tls_context_t *ret;
 2006. crypto_pk_t *pk1, *pk2, *pk3, *pk4, *pk5, *pk6, *pk7, *pk8, *pk9, *pk10,
 2007. *pk11, *pk12, *pk13, *pk14, *pk15, *pk16, *pk17, *pk18;
 2008. pk1 = crypto_pk_new();
 2009. pk2 = crypto_pk_new();
 2010. pk3 = crypto_pk_new();
 2011. pk4 = crypto_pk_new();
 2012. pk5 = crypto_pk_new();
 2013. pk6 = crypto_pk_new();
 2014. pk7 = crypto_pk_new();
 2015. pk8 = crypto_pk_new();
 2016. pk9 = crypto_pk_new();
 2017. pk10 = crypto_pk_new();
 2018. pk11 = crypto_pk_new();
 2019. pk12 = crypto_pk_new();
 2020. pk13 = crypto_pk_new();
 2021. pk14 = crypto_pk_new();
 2022. pk15 = crypto_pk_new();
 2023. pk16 = crypto_pk_new();
 2024. pk17 = crypto_pk_new();
 2025. pk18 = crypto_pk_new();
 2026. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2027. fixed_crypto_pk_new_result[0] = NULL;
 2028. MOCK(crypto_pk_new, fixed_crypto_pk_new);
 2029. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2030. tt_assert(!ret);
 2031. /* note: we already override this in testing_common.c, so we
 2032. * run this unit test in a subprocess. */
 2033. MOCK(crypto_pk_generate_key_with_bits,
 2034. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits);
 2035. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2036. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk1;
 2037. fixed_crypto_pk_new_result[1] = NULL;
 2038. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[0] = -1;
 2039. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2040. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2041. tt_assert(!ret);
 2042. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2043. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk2;
 2044. fixed_crypto_pk_new_result[1] = NULL;
 2045. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[0] = 0;
 2046. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2047. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2048. tt_assert(!ret);
 2049. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2050. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk3;
 2051. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk4;
 2052. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2053. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[0] = 0;
 2054. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[1] = -1;
 2055. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2056. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2057. tt_assert(!ret);
 2058. MOCK(tor_tls_create_certificate, fixed_tor_tls_create_certificate);
 2059. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2060. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk5;
 2061. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk6;
 2062. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2063. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2064. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result[1] = 0;
 2065. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2066. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = NULL;
 2067. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2068. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2069. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2070. tt_assert(!ret);
 2071. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2072. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk7;
 2073. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk8;
 2074. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2075. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2076. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2077. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2078. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = NULL;
 2079. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2080. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2081. tt_assert(!ret);
 2082. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2083. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk9;
 2084. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk10;
 2085. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2086. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2087. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2088. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2089. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2090. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = NULL;
 2091. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2092. tt_assert(!ret);
 2093. MOCK(tor_x509_cert_new, fixed_tor_x509_cert_new);
 2094. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2095. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk11;
 2096. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk12;
 2097. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2098. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2099. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2100. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2101. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2102. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2103. fixed_tor_x509_cert_new_result_index = 0;
 2104. fixed_tor_x509_cert_new_result[0] = NULL;
 2105. fixed_tor_x509_cert_new_result[1] = NULL;
 2106. fixed_tor_x509_cert_new_result[2] = NULL;
 2107. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2108. tt_assert(!ret);
 2109. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2110. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk13;
 2111. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk14;
 2112. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2113. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2114. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2115. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2116. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2117. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2118. fixed_tor_x509_cert_new_result_index = 0;
 2119. fixed_tor_x509_cert_new_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2120. fixed_tor_x509_cert_new_result[1] = NULL;
 2121. fixed_tor_x509_cert_new_result[2] = NULL;
 2122. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2123. tt_assert(!ret);
 2124. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2125. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk15;
 2126. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk16;
 2127. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2128. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2129. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2130. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2131. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2132. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2133. fixed_tor_x509_cert_new_result_index = 0;
 2134. fixed_tor_x509_cert_new_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2135. fixed_tor_x509_cert_new_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2136. fixed_tor_x509_cert_new_result[2] = NULL;
 2137. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2138. tt_assert(!ret);
 2139. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2140. fixed_crypto_pk_new_result[0] = pk17;
 2141. fixed_crypto_pk_new_result[1] = pk18;
 2142. fixed_crypto_pk_new_result[2] = NULL;
 2143. fixed_crypto_pk_generate_key_with_bits_result_index = 0;
 2144. fixed_tor_tls_create_certificate_result_index = 0;
 2145. fixed_tor_tls_create_certificate_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2146. fixed_tor_tls_create_certificate_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2147. fixed_tor_tls_create_certificate_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(X509));
 2148. fixed_tor_x509_cert_new_result_index = 0;
 2149. fixed_tor_x509_cert_new_result[0] = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2150. fixed_tor_x509_cert_new_result[1] = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2151. fixed_tor_x509_cert_new_result[2] = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2152. ret = tor_tls_context_new(NULL, 0, 0, 0);
 2153. tt_assert(!ret);
 2154. done:
 2155. UNMOCK(tor_x509_cert_new);
 2156. UNMOCK(tor_tls_create_certificate);
 2157. UNMOCK(crypto_pk_generate_key_with_bits);
 2158. UNMOCK(crypto_pk_new);
 2159. }
 2160. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 2161. static int fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result_index = 0;
 2162. static EVP_PKEY *fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[5];
 2163. static EVP_PKEY *
 2164. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_(crypto_pk_t *env, int private)
 2165. {
 2166. (void) env;
 2167. (void) private;
 2168. return fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[
 2169. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result_index++];
 2170. }
 2171. static void
 2172. test_tortls_create_certificate(void *ignored)
 2173. {
 2174. (void)ignored;
 2175. X509 *ret;
 2176. crypto_pk_t *pk1, *pk2;
 2177. pk1 = crypto_pk_new();
 2178. pk2 = crypto_pk_new();
 2179. MOCK(crypto_pk_get_evp_pkey_, fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_);
 2180. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result_index = 0;
 2181. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[0] = NULL;
 2182. ret = tor_tls_create_certificate(pk1, pk2, "hello", "hello2", 1);
 2183. tt_assert(!ret);
 2184. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result_index = 0;
 2185. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[0] = EVP_PKEY_new();
 2186. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[1] = NULL;
 2187. ret = tor_tls_create_certificate(pk1, pk2, "hello", "hello2", 1);
 2188. tt_assert(!ret);
 2189. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result_index = 0;
 2190. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[0] = EVP_PKEY_new();
 2191. fixed_crypto_pk_get_evp_pkey_result[1] = EVP_PKEY_new();
 2192. ret = tor_tls_create_certificate(pk1, pk2, "hello", "hello2", 1);
 2193. tt_assert(!ret);
 2194. done:
 2195. UNMOCK(crypto_pk_get_evp_pkey_);
 2196. crypto_pk_free(pk1);
 2197. crypto_pk_free(pk2);
 2198. }
 2199. static void
 2200. test_tortls_cert_new(void *ignored)
 2201. {
 2202. (void)ignored;
 2203. tor_x509_cert_t *ret;
 2204. X509 *cert = read_cert_from(validCertString);
 2205. ret = tor_x509_cert_new(NULL);
 2206. tt_assert(!ret);
 2207. ret = tor_x509_cert_new(cert);
 2208. tt_assert(ret);
 2209. tor_x509_cert_free(ret);
 2210. ret = NULL;
 2211. #if 0
 2212. cert = read_cert_from(validCertString);
 2213. /* XXX this doesn't do what you think: it alters a copy of the pubkey. */
 2214. X509_get_pubkey(cert)->type = EVP_PKEY_DSA;
 2215. ret = tor_x509_cert_new(cert);
 2216. tt_assert(ret);
 2217. #endif /* 0 */
 2218. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 2219. cert = read_cert_from(validCertString);
 2220. X509_CINF_free(cert->cert_info);
 2221. cert->cert_info = NULL;
 2222. ret = tor_x509_cert_new(cert);
 2223. tt_assert(ret);
 2224. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 2225. done:
 2226. tor_x509_cert_free(ret);
 2227. }
 2228. static void
 2229. test_tortls_cert_is_valid(void *ignored)
 2230. {
 2231. (void)ignored;
 2232. int ret;
 2233. tor_x509_cert_t *cert = NULL, *scert = NULL;
 2234. scert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2235. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 0);
 2236. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2237. cert = tor_malloc_zero(sizeof(tor_x509_cert_t));
 2238. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 0);
 2239. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2240. tor_free(scert);
 2241. tor_free(cert);
 2242. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2243. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2244. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 0);
 2245. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 2246. #ifndef OPENSSL_OPAQUE
 2247. tor_x509_cert_free(cert);
 2248. tor_x509_cert_free(scert);
 2249. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2250. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2251. ASN1_TIME_free(cert->cert->cert_info->validity->notAfter);
 2252. cert->cert->cert_info->validity->notAfter =
 2253. ASN1_TIME_set(NULL, time(NULL)-1000000);
 2254. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 0);
 2255. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2256. tor_x509_cert_free(cert);
 2257. tor_x509_cert_free(scert);
 2258. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2259. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2260. X509_PUBKEY_free(cert->cert->cert_info->key);
 2261. cert->cert->cert_info->key = NULL;
 2262. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 1);
 2263. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2264. #endif /* !defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 2265. #if 0
 2266. tor_x509_cert_free(cert);
 2267. tor_x509_cert_free(scert);
 2268. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2269. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2270. /* This doesn't actually change the key in the cert. XXXXXX */
 2271. BN_one(EVP_PKEY_get1_RSA(X509_get_pubkey(cert->cert))->n);
 2272. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 1);
 2273. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2274. tor_x509_cert_free(cert);
 2275. tor_x509_cert_free(scert);
 2276. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2277. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2278. /* This doesn't actually change the key in the cert. XXXXXX */
 2279. X509_get_pubkey(cert->cert)->type = EVP_PKEY_EC;
 2280. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 1);
 2281. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2282. tor_x509_cert_free(cert);
 2283. tor_x509_cert_free(scert);
 2284. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2285. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2286. /* This doesn't actually change the key in the cert. XXXXXX */
 2287. X509_get_pubkey(cert->cert)->type = EVP_PKEY_EC;
 2288. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 0);
 2289. tt_int_op(ret, OP_EQ, 1);
 2290. tor_x509_cert_free(cert);
 2291. tor_x509_cert_free(scert);
 2292. cert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(validCertString));
 2293. scert = tor_x509_cert_new(read_cert_from(caCertString));
 2294. /* This doesn't actually change the key in the cert. XXXXXX */
 2295. X509_get_pubkey(cert->cert)->type = EVP_PKEY_EC;
 2296. X509_get_pubkey(cert->cert)->ameth = NULL;
 2297. ret = tor_tls_cert_is_valid(LOG_WARN, cert, scert, time(NULL), 0);
 2298. tt_int_op(ret, OP_EQ, 0);
 2299. #endif /* 0 */
 2300. done:
 2301. tor_x509_cert_free(cert);
 2302. tor_x509_cert_free(scert);
 2303. }
 2304. static void
 2305. test_tortls_context_init_one(void *ignored)
 2306. {
 2307. (void)ignored;
 2308. int ret;
 2309. tor_tls_context_t *old = NULL;
 2310. MOCK(crypto_pk_new, fixed_crypto_pk_new);
 2311. fixed_crypto_pk_new_result_index = 0;
 2312. fixed_crypto_pk_new_result[0] = NULL;
 2313. ret = tor_tls_context_init_one(&old, NULL, 0, 0, 0);
 2314. tt_int_op(ret, OP_EQ, -1);
 2315. done:
 2316. UNMOCK(crypto_pk_new);
 2317. }
 2318. #define LOCAL_TEST_CASE(name, flags) \
 2319. { #name, test_tortls_##name, (flags|TT_FORK), NULL, NULL }
 2320. #ifdef OPENSSL_OPAQUE
 2321. #define INTRUSIVE_TEST_CASE(name, flags) \
 2322. { #name, NULL, TT_SKIP, NULL, NULL }
 2323. #else
 2324. #define INTRUSIVE_TEST_CASE(name, flags) LOCAL_TEST_CASE(name, flags)
 2325. #endif /* defined(OPENSSL_OPAQUE) */
 2326. struct testcase_t tortls_tests[] = {
 2327. LOCAL_TEST_CASE(errno_to_tls_error, 0),
 2328. LOCAL_TEST_CASE(err_to_string, 0),
 2329. LOCAL_TEST_CASE(tor_tls_new, TT_FORK),
 2330. LOCAL_TEST_CASE(tor_tls_get_error, 0),
 2331. LOCAL_TEST_CASE(get_state_description, TT_FORK),
 2332. LOCAL_TEST_CASE(get_by_ssl, TT_FORK),
 2333. LOCAL_TEST_CASE(allocate_tor_tls_object_ex_data_index, TT_FORK),
 2334. LOCAL_TEST_CASE(log_one_error, TT_FORK),
 2335. INTRUSIVE_TEST_CASE(get_error, TT_FORK),
 2336. LOCAL_TEST_CASE(always_accept_verify_cb, 0),
 2337. INTRUSIVE_TEST_CASE(x509_cert_free, 0),
 2338. LOCAL_TEST_CASE(x509_cert_get_id_digests, 0),
 2339. INTRUSIVE_TEST_CASE(cert_matches_key, 0),
 2340. INTRUSIVE_TEST_CASE(cert_get_key, 0),
 2341. LOCAL_TEST_CASE(get_my_client_auth_key, TT_FORK),
 2342. LOCAL_TEST_CASE(get_my_certs, TT_FORK),
 2343. INTRUSIVE_TEST_CASE(get_ciphersuite_name, 0),
 2344. INTRUSIVE_TEST_CASE(classify_client_ciphers, 0),
 2345. LOCAL_TEST_CASE(client_is_using_v2_ciphers, 0),
 2346. INTRUSIVE_TEST_CASE(verify, 0),
 2347. INTRUSIVE_TEST_CASE(check_lifetime, 0),
 2348. INTRUSIVE_TEST_CASE(get_pending_bytes, 0),
 2349. LOCAL_TEST_CASE(get_forced_write_size, 0),
 2350. LOCAL_TEST_CASE(get_write_overhead_ratio, TT_FORK),
 2351. LOCAL_TEST_CASE(used_v1_handshake, TT_FORK),
 2352. LOCAL_TEST_CASE(get_num_server_handshakes, 0),
 2353. LOCAL_TEST_CASE(server_got_renegotiate, 0),
 2354. INTRUSIVE_TEST_CASE(SSL_SESSION_get_master_key, 0),
 2355. INTRUSIVE_TEST_CASE(get_tlssecrets, 0),
 2356. INTRUSIVE_TEST_CASE(get_buffer_sizes, 0),
 2357. LOCAL_TEST_CASE(evaluate_ecgroup_for_tls, 0),
 2358. INTRUSIVE_TEST_CASE(try_to_extract_certs_from_tls, 0),
 2359. INTRUSIVE_TEST_CASE(get_peer_cert, 0),
 2360. INTRUSIVE_TEST_CASE(peer_has_cert, 0),
 2361. INTRUSIVE_TEST_CASE(shutdown, 0),
 2362. INTRUSIVE_TEST_CASE(finish_handshake, 0),
 2363. INTRUSIVE_TEST_CASE(handshake, 0),
 2364. INTRUSIVE_TEST_CASE(write, 0),
 2365. INTRUSIVE_TEST_CASE(read, 0),
 2366. INTRUSIVE_TEST_CASE(server_info_callback, 0),
 2367. LOCAL_TEST_CASE(is_server, 0),
 2368. INTRUSIVE_TEST_CASE(assert_renegotiation_unblocked, 0),
 2369. INTRUSIVE_TEST_CASE(block_renegotiation, 0),
 2370. INTRUSIVE_TEST_CASE(unblock_renegotiation, 0),
 2371. INTRUSIVE_TEST_CASE(set_renegotiate_callback, 0),
 2372. LOCAL_TEST_CASE(set_logged_address, 0),
 2373. INTRUSIVE_TEST_CASE(find_cipher_by_id, 0),
 2374. INTRUSIVE_TEST_CASE(session_secret_cb, 0),
 2375. INTRUSIVE_TEST_CASE(debug_state_callback, 0),
 2376. INTRUSIVE_TEST_CASE(context_new, TT_FORK /* redundant */),
 2377. LOCAL_TEST_CASE(create_certificate, 0),
 2378. LOCAL_TEST_CASE(cert_new, 0),
 2379. LOCAL_TEST_CASE(cert_is_valid, 0),
 2380. LOCAL_TEST_CASE(context_init_one, 0),
 2381. END_OF_TESTCASES
 2382. };